E-knižka so štyrmi príbehmi v nemčne s obrázkami na vymaľovanie.

Hildegard von Bingen
Der Froschkönig
Das Brandenburger Tor
Der Wolf und die sieben jungen Ziegen

Úroveň jazyka: začiatočník

Formát: pdf, 9 strán, s právami na vytlačenie pre osobnú potrebu

Zľavy: poukaz, kód