streda, 24 apríla, 2024

SLOVENČINA

Medzinárodný deň materinského jazyka

Medzinárodný deň materinského jazyka vyhlásila 30. Generálna konferencia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 a po prvý raz sa oslavoval 21. februára 2000.

V súčasnosti si Medzinárodný deň materinského jazyka pripomínajú vo viacerých štátoch sveta.

Cieľom tohto dňa je pripomenutie si, že je dôležité spoznávať a zvyšovať úroveň ovládania materinských jazykov.

Materinský jazyk je jedinečný a v každom z nás zostáva natrvalo zakódovaný aj po tom, ako sa naučí me ďalšie jazyky.

Oslávme spolu MDMJ! Zapojte sa do MDMJ tu.