pondelok, 22 apríla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 3

Aj v dnešnom, už tradičnom, článku sa zameriame na (ne)typické rozdiely v používaní prídavných mien, ktoré si ukážeme na ďalších dvojiciach. Tentokrát pôjde o prídavné mená s podobným slovotvorným základom, no rozdielnymi koncovkami, na základe ktorých, pôjde o významové posuny. Môžete sa pripraviť na ďalšie väčšie či menšie rozdiely.

Ancient – Antique

Prídavné meno ancient znamená veľmi starý, približne 100 až 1000 rokov, zatiaľ čo antique by sme mohli zjednodušiť a voľne preložiť iba ako starý, pretože jeho doba existencie sa vzťahuje na 50 až 100 rokov, nie však viac.

Ak si nie sme istí, koľko rokov má daná vec, použijeme jednoducho prídavné meno old.

Archeologist found objects of an ancient civilization that lived around 1000 BC.

I herited an antique chair from my grandfather.

Continual – Continuous

V oboch prípadoch ide o priebeh respektíve pokračovanie, no aký je medzi nimi rozdiel?

Continual sa vzťahuje na niečo, čo sa deje pravidelne/opakovane.

Continuous sa zase týka niečoho, čo prebieha stále, bez prerušenia či zastavenia (sa).

I’ve had continual problems with this car ever since I bought it.

My heartbeat and breathing are continuous.

Notable – Noticeable

Niečo, čo je notable by sa dalo charakterizovať ako to, čo stojí za zmienku, zaujme to pozornosť ľudí naokolo a je dôležité o tom hovoriť. Ak použijeme toto slovo na človeka, ide o niekoho významného/prominentného.

V rámci noticeable hovoríme o niečom, čo je zrejmé, očividné či nápadne a ľahko sa to dá na prvý pohľad spozorovať.

She has a noticeable accent – she cannot be a native French speaker.

One especially notable feature of the software is its ability to be customized.

She is a notable young artist; her works have won several awards.

Regretful – Regrettable

Pri týchto prídavných menách je dôležitý účastník situácie (podobne, ako pri prídavných menách, ktoré sú zakončené na -ed/-ing). Osoba, ktorá cíti ľútosť je regretful, naopak, nehoda alebo situácia, ktorá spôsobuje ľútosť je regrettable.

Rovnako sa potom odvodzujú z týchto prídavných mien príslovky regretfully a regrettably. 

You are regretful of your decision not to study at the university.

The castle had to be repaired after a regrettable incident.

Sensible – Sensitive

Tieto dve prídavné mená sa veľmi často zamieňajú, pretože v oboch prípadoch ide o zmysly. Avšak, sensible sa týka praktického uvedomovania si či vnímania situácie, sensitive je čisto emočný akt a ide pri ňom o fyzické a emočné zasiahnutie. 

This is a very sensible article – it’s a realistic description of both points of view in the debate.

Her skin is very sensitive – it gets irritated easily and she’s so sensitive that she gets depressed for weeks.

Ďalšie články o prídavných menách:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 2

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 4

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 5

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 6

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 7