Tabuľka s najviac používanými prídavnými menami v španielčine.

Formát: pdf A4, španielsko – slovenská verzia