nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

No vs Not (Nie je nie ako nie)

V anglickom jazyku hovoríme mnohé veci pocitovo respektíve tak, že ich máme vopred napočúvané. Občas sa môže stať, že si nevšimneme malé detaily, ktoré by nám pri analýze jednotlivých slov vôbec ani nenapadli. Dnes si v článku ukážeme, aké sú v rozdiely v používaní slov no a not.

Na prvý pohľad ide o slová, ktoré dobre poznáme, stretávame sa s nimi v každodennej konverzácii, no predsa ich použitie sa častokrát líši. Najväčší problém s týmito slovami majú mladší žiaci, pre ktorých ide o zameniteľné slová, ktoré si však nemôžeme dovoliť používať svojvoľne.

Slovo no sa používa v týchto situáciách:

 1. V odpovedí na Yes/No otázku (Do you like her? No, I don´t.)
 2. Na vyjadrenie negatívneho stanoviska (No. That is true.)
 3. Ako reakcia výkriku (No! My car is broken!)
 4. Ako prídavné meno pred podstatným menom v singulári a pluráli (We have no money in the bank now.) – po slovensky by sa no preložilo ako žiadne.

Ak použijeme slovo no, nikdy sa za nim nemôžu vyskytovať slová a, an, the, any, much, many, enough.

Slovo not sa používa v týchto situáciách:

 1. Ak chceme dať sloveso do záporu (He does not like your friend.)
 2. Ak chceme dať prídavné meno alebo príslovku do záporu (You are not too bad person as I thought.)
 3. Po fráze not onlybut also (I am not only your brother but also your mate.) – po slovensky by sa not only preložilo ako nie len.

Ak použijeme slovo not, môžeme za ním použiť slová a, an, the, any, much, many, enough.

Tu je ešte zopár príkladov na frázy so slovami no a not:

 • There are no English books in the bookcase.
 • There are not any books in the bookcase.
 • Do you like coffee? No, I don’t.
 • Did you finish it? No, I didn’t.
 • Don’t you want this? Not at all.
 • Won’t you be mad at us? Not in the least.
 • Aren’t you going to come? Not right now.

Verím, že ste si urobili trocha lepší obraz v týchto dvoch “nie” slovách. Poznali ste tieto rozdiely ešte pred prečítaním tohto článku?

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Nemé písmená

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1