Galeria tvorivosti

6. 6.: Vysledky celoslovenského kola

Kategória Deti (z 38)

1. m: Shakespeare: Maderičová Annemarie a Šišuláková Emma ~ ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

Kategória Mládež (z 95)

1. m.: Shakespeare: Horňačeková Michaela a Barková Radoslava ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

2. m.: Puškin: Mišovic Alex a Hrdlička Jozef ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

3. m: Tolstoj: Ondrejková Mária a Pálešová Lea ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

Výsledky kola vzišli z hodnotenia poroty a z hlasov účastníkov podujatia. V kategórii ZŠ získali najvyššie hodnotenie dievčatá zo ZŠ s MŠ v Lakšárskej Novej Vsi s dielkom William Shakespeare. Ich maľovaný William bol v ručne vytvorenom ráme a príbeh napísali takisto na vlastnoručne vyrobený staro vyzerajúci papier. Milovníci kavy by si z neho možno aj odhryzli, pretože Annemarie a Emma ho napustili kávou. Ich dielko tak bolo možné vnímať očami, rukami i nosom.

V kategórii SŠ najviac zaujal príbeh o Williamovi pirátovi 🙂 z pera Márie a Lei.

Z hlasov účastníkov podujatia sa žreboval tučniačikovský balíček – a zhodou okolností vyžrebovaný hlas bol udelený dielku, ktorého autor Alex si vybral číslo 6 ako číslo priradené k ich dielku Alexander S. Puškin, dal mu svoj hlas – a bol vyžrebovaný ako výherca tučniačikovského balíčka. Ako sa hovorí “To nevymyslíš …”.

Blahoželáme k umiestneniam!

15. 5.: Finalistami projektu sa stali nasledujúce dvojice:

 • Bendoová: Chytilová Katarína a Maruniaková Kristína ~ KSŠ sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica
 • Puškin: Mišovic Alex a Hrdlička Jozef ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Shakespeare: Horňačeková Michaela a Barková Radoslava ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Shakespeare: Hrčková Alžbeta a Solivarská Stela ~ KSŠ sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica
 • Shakespeare: Maderičová Annemarie a Šišuláková Emma ~ ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
 • Sládkovič: Rosíková Michaelaa a Adamská Ema ~ KSŠ sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica
 • Sládkovič: Zajacová Ivana a Cániková Terézia ~ KSŠ sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica
 • Tolstoj: Ondrejková Mária a Pálešová Lea ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

Ďakujeme za účasť a finalistom blahoželáme k postupu!

Pozerajte si poštu.

🗿🗿🗿

🗿 Galéria tvorivosti (GT) je projekt zameraný na tvorivé prevedenie obrazu al. sochy zvoleného spisovateľa kombináciou s príbehom o danom spisovateľovi formou krátkej vlastnej rozprávky, povesti.

I. Kategórie projektu

A. Veková kategória:

 • Deti (D): 6 – 14 rokov
 • Mládež (M): 15 – 20 rokov

B. Jazykové kategórie:

Jazykové kategórie sú odvodené od spisovateľov, z ktorých si účastníci projektu vyberajú jedného a podľa neho sa zaradia do jazykovej kategórie.

Napríklad, ak si vyberú Sládkoviča, je to jaz. kategória slovenčina (SLJ), ak si vyberú Shakespeara, je to jaz. kat. angličtina (AJ) …

Názov kategórie je následne, napr. D SLJ; M AJ; D AJ, M RJ.

II. Propozície

1) Do GT sa môžu zapojiť jednotlivci alebo dvojica tvorcov. Jednotlivec alebo dvojica sa považujú za jedného účastníka.

2) Úlohou je vybrať si jednného zo spisovateľov uvedených nižšie v bode VI.

a ručne vytvoriť obraz (maľbou, kresbou) alebo sochu (vyrezaním do dreva, vymodelovaním …) a naň/ňu upevniť vlastný krátky príbeh (rozprávku, povesť) o danom spisovateľovi. Príbeh môže byť napísaný na pepieri čitateľne ručne alebo na pc a vytlačený. Môže byť upevnený ku obrazu/soche stuhou, vo vrecku sochy a pod.

Vzor príbehu:

V jednej čarokrásnej zemi žil chlapec menom Andrej. Bol veľmi zručný a pomáhal rodičom vôkol domu. Jedného dňa, keď si chcel podvečer oddýchnuť, vybral sa na svoje obľúbené miesto v lese. Vyzliekol si mikinu – pardón košeľu, v jeho čase o mikinách chyrovať nebolo – teda vyzliekol si košeľu a už aj na nej zadriemal. A vtedy prisnil sa mu sen.

Nebol to však len taký hocijaký sen ako sa doma vypekajú koláče. Z driemot ho zobudil štekot jeho psieho kamaráta Dunča, ktorý ho prišiel zavolať domov, lebo vtedy ešte mamy nemali mobily.

Len čo Andrej prišiel domov a uspokojil škvŕkajúce brucho, prichystal si na stôl papier i brko a začal písať.

Najskôr …

3) Zaslanie diela do prvého kola: Vyhotovené dielo je potrebné nafotiť viditeľne, čitateľne a poslať do prvého kola projektu podľa týchto inštrukcií:

Fotky diela dajte do formátu jpg/png/gif a premenujte v tvare: GT Priezvisko a meno autora/dvojice autorov diela vek spisovateľ

VZOR: GT Vinčový Adam 10r Sládkovič

Fotky odošlite do 1. mája naraz na dve adresy:

 • galeria @ jazykovevzdelavanie.sk (medzeru pred a za @ vymažte)
 • jazykove1 @ gmail.com
 • PREDMET mailu: GT + kategória; VZOR: GT D SLJ / M AJ / D RJ
 • v tele mailu uveďte: celé meno autora / ov, vek, kontakty na školu al. rodiča (adresa, e-mail, tel.), VZOR 1: Vinčový Adam 10r, ZŠ, Školská 1, 097 05 Mesto, mgrmudra @ mail.sk, 090x 111222 VZOR 2: Vinčový Adam 10r, Vinčová Drahuša, mama, Lipová 1, 097 05 Mesto, drahuska @ mail.sk, 090x 111222

III. Kolá projektu, výstupy

Galéria tvorivosti má dve kolá.

1) Prvé kolo ~ online

V prvom kole (PK) sa vyberajú diela, ktoré postupujú do finálového kola (FK).

Počet postupujúcich diel určí organizátor podľa počtu autorov diel v každej vekovej kategórii.

Výsledky PK sa uverejňujú na tejto stránke.

Všetci zapojení autori získajú eCertifikát o účasti.

Autori postupujúcich diel následne dostanú pozvánku na FK, na ktoré je potrebné dielo doniesť / poslať.

2) Finálové kolo ~ naživo

Na finálovom kole (FK) sa rozhoduje o prvých troch miestach v každej vekovej kategórii, t. j. v kategórii Deti (D) a v kategórii Mládež (M).

Výsledky FK sa vyhlasujú na mieste konania.

Všetci autori FK dostávajú tlačený diplim.

Víťazní autori na prvých troch miestach získavajú okrem diplomu vecnú cenu.

Osobná účasť na FK nie je povinná.

IV. Registrácia a termíny

Do projektu Galéria tvorivosti je potrebné sa zaregistrovať tu.

Registracia je bezplatná.

Limity::

Jednotlivec alebo dvojica sa považujú za jedného účastníka.

Nečlenovia môžu zaregistrovať max. 20 účastníkov.

Členovia nemajú limit na počet.

Termíny:

 • registrácia: do konca februára
 • zaslanie fotiek diel do: 1. mája, vrátane
 • výsledky PK: cca 15. mája
 • realizácia FK: jún, Nitra

V. Zodpovednosť a súhlasy

Účastníci projektu zaregistrovaním sa do projektu Galéria tvorivosti povtrdzujú, že si prečítali tieto pravidlá, porozumeli im a súhlasia s nimi v plnom rozsahu.

Účastníci sú plne zodpovední za svoje správanie a konanie počas realizácie celého projektu.

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek prípadné zmeny bez uvedenia dôvodu.

Účastníci projektu GT súhlasia s fotodokumentáciou / videodomumentáciou počas projektu a s jej uverejnením na tejto webstránke.

VI. Vyberte si spisovateľa

Vyberte si spisovateľa, ktorého obraz / sochu vytvoríte.

Jazyková kategória Slovenčina (SLJ) ~ príbeh v slovenčine:

 • Krista Bendová
 • Pavol Országh Hviezdoslav
 • Janko Chalupka
 • Andrej Sládkovič

Jazyková kategória Angličtina (AJ) ~ príbeh v angličtine:

 • William Shakespeare
 • Lucy Maud Montgomeryová

Jazyková kategória Ruština (RJ) ~ príbeh v ruštine:

 • Alexander Sergejevič Puškin
 • Lev Nikolajevič Tolstoj

Jazyková kategória Nemčina (NJ) ~ príbeh v nemčine:

 • Cornelia Funke
 • Erich Maria Remarque (v. m. Erich Paul Remark)