piatok, 19 júla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Podmet v slovenčine

Podmet je základný vetný člen,
ktorý vyjadruje:

  • kto vykonáva dej, napr. teta tancuje,
  • alebo kto je nositeľom stavu, napr. sused bledne,
  • alebo kto je nositeľom vlastnosti, napr. brat je usilovný.

Podmet je vo vete vždy nadradeným vetným členom (prívlastku a doplnku).

Ako sa pýtame na podmet

Kto? Čo? + prísudok

Napríklad: Kto tancuje? Kto bledne? Kto je usilovný?

Delenie

1) vyjadrený podmet

Môže byť vyjadrený:

a) podstatným menom – Teta tancuje.

b) prídavným menom – Múdry počúva.

c) číslovkou – Prvý je víťaz.

d) neurčitkom – Fajčiť je zakázané.

e) trpným príčastím – Sklamaný neuverí.

2) nevyjadrený podmet

Pri vetnom rozbore sa označuje osobným
zámenom podľa osoby slovesa, napr.:

  • Písala. (Ona)
  • Bol veselý. (On)
  • Cestovali. (Oni / Ony)

Vety podľa zloženia

Rozdeľovanie slov

Onomatopoje