pondelok, 22 apríla, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Jazyky a rozprávky

Jednoduché rozprávky môžu byť skvelým spôsobom, ako si zlepšiť jazykové znalosti a zároveň sa zabaviť.

Rozprávky sú nielen zábavné i poučné na čítanie, ale sú aj krátke, takže ich zvyčajne prečítame na jeden dych a nie sme hneď zavalení príliš dlhým textom v danom jazyku.

Okrem toho, pri rozprávkach je pravdepodobnosť, že ich už poznáme z materinského jazyka, pretože rozprávky boli preložené do mnohých rôznych jazykov z celého sveta. To uľahčuje pochopenie príbehu, aj keď nepoznáme všetky slová.

Keďže rozprávky sú väčšinou určené pre deti, používajú jednoduchšiu slovnú zásobu a štruktúru viet a sú preto úrovňou vhodné aj pre začiatočníkov v učení sa daného jazyka.

Rozprávky tiež často obsahujú jednoduché dialógy a opakovanie, ktoré sú ľahko zapamätateľné.

Jazykovo náročnejšie avšak nápomocné pri učení sa jazykov sú aj poviedky. Mávajú širšiu slovnú zásobu a gramatiku, čím nás posúvajú v jazyku vpred.

Rozprávky a poviedky si môžete prečítať aj v online čitárni. A ak máte do 19r. a tvorivého ducha, resp. učíte študentov ZŠ/SŠ/JŠ, môžete sa zapojiť do Ťukni.

Najnovšie články: