Jazykové ESO ~ evidencia podujatia

Cez formulár nižšie si môžete zaevidovať:

  • 1) ako učiteľ vaše vlastné jazykové podujatie
  • 2) ako vyhlasovateľ jazykové podujatie / súťaž, ktoré už bolo minimálne jedenkrát zrealizované

Podujatie bude po schválení uverejnené medzi akceptovanými jazykovými aktivitami pre ročníky ESA, ktoré si zvolíte pri evidencii podujatia.

Poplatky za zaevidovanie:

1) Učiteľ

》 ČLEN: 0€ za jedno vlastné podujatie; každé ďalšie podujatie 3€/ jeden ročník ESA alebo 6€/jedno podujatie/tri ročníky ESA

(pozn. zaevidované školské kolá pre Kvet Klasik, Slovíčka v malíčku, ŤUKNI už sem nie je potrebné duplicitne evidovať)

NEČLEN: 5€/jedno podujatie/jeden ročník ESA alebo 12€/jedno podujatie/tri ročníky ESA

2) Vyhlasovateľ

》25€/jedno podujatie al. súťaž/jeden ročník ESA

》60€/jedno podujatie al. súťaž/tri ročníky ESA