piatok, 24 mája, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Dobré pocity

V každom jazyku je veľa slov, ktoré súvisia s pocitmi, náladou, pohľadom na svet. Je len na našom rozhodnutí, ktorým venujeme viac pozornosti.

V psychológii existuje súbor 200 základných slov spájaných s dobrým a zlým “nábojom”.

Dnes sme vybrali niekoľko slov, ktoré podľa uvedeného zoznamu vyvolávajú dobré pocity.

Skuste sa s nimi zaheať a doplniť si ich verzie v iných jazykoch, ktorými hovoríte, učíte sa ich, alebo sa vám páčia a chceli by ste sa ich naučiť.

Slová vyvolávajúce dobré pociyy:

 1. ďakujem
 2. príjímam | prijmite
 3. môžem to urobiť
 4. oceňujem to / cením si to
 5. rešpektujem
 6. som šťastný
 7. je to užitočné
 8. je to príležitosť
 9. my
 10. nádej
 11. riešenie
 12. poďte

Zdrobneniny v angličtine

Slovenské nárečia

Tvorenie slov