nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Scatter-gories (pre rôzne jazyky)


Túto hru je možné použiť na hodinách, pri učení sa, rôznych jazykov. Je ideálna na precvičovanie a opakovanie slovnej zásoby i hovorenie v jazyku.

Na hru potrebujeme:

  • papier
  • perá/ceruzky
  • zoznam tém a kategórií, napr. Škola (téma): vybavenie, predmety a hodiny, (kategórie).

Poďme na hru:

1) Rozdeľte žiakov/študentov do malých skupín a požiadajte ich, aby si na papieriky napísali kategórie.

2) Vyberte písmeno (A-Z) a dajte žiakom/študentom 1-2 minúty (podľa počtu kategórií), aby pre každú kategóriu napísali na papierik slovo začínajúce daným písmenom.

Pri mladších žiakoch / kratšie sa učiacich môžete zvoliť alternatívu bez určenia konrétneho písmena.

3) Keď vyprší stanovený čas, rozdeľte skupinkám body za odpovede, napr. 2 body za každé správne slovo, 1 bod, ak skupinky napíšu rovnaké slovo pre kategóriu.

4) Zopakujte hru s rôznymi písmenami alebo témami/kategóriami.

Napríklad:

Téma: Zvieratá

Kategórie: Domáce zvieratá, Divé zvieratá, Vtáky

Písmeno: R

Mladší žiaci hrajú bez určenia písmena. Vzory slov na papieriku:

  • Domáce zvieratá: dog
  • Divé zvieratá: wolf
  • Vtáky: parrot

Starší študenti hrajú s určenym písmenom R.

  • Domáce zvieratá: rabbit
  • Divé zvieratá: rhino
  • Vtáky: raven

Alternatíva:

Ak máte nízky počet žiakov/študentov, môžu kategórie vypĺňať jednotlivo.

Vzorové témy a kategórie

Téma: Jedlo – Kategórie: Nápoje, Ovocie, Zelenina, Raňajky, Obed

Téma: Móda – Kategórie: V lete, V zime, Farby a štýly

Téma: Šport a koníčky – Kategórie: Tímové športy, Individuálne športy, Koníčky vo vnútri, Koníčky vonku

Téma: Doma – Kategórie: Kuchyňa, Obývačka, Záhrada

Téma: Slovesá – Kategórie: Pravidelné slovesá, Nepravidelné slovesá, Frázové slovesá

Téma: Prídavné mená – Kategórie: Vzhľad, Pocity, Charakter

Ďalšie hry nájdete tu.