ŤUKNI zaslanie

POSTUP ZASLANIA POVIEDOK ŤUKNI

Prijímanie poviedok do PK: 24  – 31. január príslušný rok vrátane

Inštrukcie ako zaslať poviedku do ŤUKNI

1) Poviedky je potrebné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc(x)) alebo PDF ako prílohu k e-mailu

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO AUTORA POVIEDKY (súťažiaceho) NÁZOV POVIEDKY 

vzor: II SLJ TUK Adam Tvorivy Oblaky

III AJ TUK Laura Bystra My Hope

III ŠJ TUK +BIL Ema Múdra La vida

DOSP SLJ TUK Servác Šikovný No ale toto

2) Predpísané parametre poviedky

2. a) nad textom poviedky:

  • čestné vyhlásenie v znení: “Čestne prehlasujem, že táto poviedka je výhradne mojim vlastným autorským textom.”
  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK; III. AJ ŤUK +BIL; DOSP SLN ŤUK)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)
  • uvedený názov príspevku (napr. Možno; My Hope)

VZOR:

II SLJ TUK Adam Tvorivy Oblaky 

2. b) typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda

2. c) rozsah poviedky: max. 5 NS (normostrana = 1800 znakov s medzarami)

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.

3) Zaslanie poviedky

3. 1: ŤUKNI Konvalinka = sutori zo ZŠ, SŠ

3. 1 a) v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + TUKNI ROČNÍK (napr. 2022, 2024 …)

Vzor: BA TUKNI 2024; BB TUKNI 2024; KE TUKNI 2024NR TUKNI 2024; PO TUKNI 2024; TN TUKNI 2024; TT TUKNI 2024; ZA TUKNI 2024

3. 1 b) v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, celé meno autora poviedky, vek, názov poviedky, koľko rokov sa autor poviedky učí daný jazyk a koľko hodín týždenne, meno pedagóga a názov školy  TIP: skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov.

Vzor: 

II. SLJ ŤUK

Adam Tvorivý, 12r.

Oblaky 

6 rokov – 3 hod./ týž.

Mgr. Nataša Motivujúca,  Kreatívna, Mesto

Poviedku(y) odošlite jedným rovnakým mailom na 2 adresy: 

jazykove1 (zavináč) gmail.com 

tukni @ jazykovevzdelavanie.sk

Poviedku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiacehoaà prihlásil.   

Prijatie poviedky zaslanej v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 – 7 pracovných dní.

3. 2: ŤUKNI Orgován = dospelí autori, po SŠ

3. 2 a) v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + DOSP TUKNI ROČNÍK (napr. 2022, 2024 …)

Vzor: BA DOSP TUKNI 2024; BB DOSP TUKNI 2024; KE DOSP TUKNI 2024NR DOSP TUKNI 2024; PO DOSP TUKNI 2024; TN DOSP TUKNI 2024; TT DOSP TUKNI 2024; ZA DOSP TUKNI 2024

3. 2 b) v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, celé meno autora poviedky, vek, názov poviedky, koľko rokov sa autor poviedky učí daný jazyk TIP: skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov.

Vzor:

DOSP AJ ŤUK

Filoména Fantaziová, 28r.

On the Boat

20 rokov
 

Poviedku(y) odošlite jedným rovnakým mailom na 2 adresy:

jazykove1 (zavináč) gmail.com

tukni @ jazykovevzdelavanie.sk

Prijatie poviedky zaslanej v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 – 7 pracovných dní.

ĎALŠÍ KROK
 

ŤUKNI Konvalinka = deti a mládež ZŠ a SŠ

Poviedky budú hodnotiť poroty a určia tie, ktoré postúpia na celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále). Na FK poroty udelia poviedkam miesta 1. až 4..  

Výsledky Postupového kola (PK) budú uverejnené na ročníkovej stránke v oznamoch v časti Priebeh.

Všetci súťažiaci Postupového kola získavajú e-Certifikíát a e-publikáciu.
 

ŤUKNI Orgován = dospelí autori, po SŠ

Má jednokolový charakter s vyhlásením víťazných poviedok v každom jazyku (SLJ, AJ, RJ) koncom marca.

.