štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Časté chyby v používaní anglických slovies

To, čo sa naučíme za mladých čias, akoby sme v starobe znova spoznali. Tento postup platí aj pri učení sa slov v cudzom jazyku. Avšak nastáva aj situácia, keď sa naučíme nejaké slova nesprávne a odnaučiť sa ich už pre nás predstavuje značný problém, najmä, ak sme už roky používať to “takto”.

Do tejto kategórie patrí zle naučená výslovnosť slov, syntax viet, alebo aj používanie slov s ďalšími vetnými komponentmi. Pri náprave výslovnosti je dôležité počúvať veľa anglických konverzácii a overovať si nejasné slová v slovníku. Z hľadiska syntaxe je dôležitá skladba podmet-prísudok-čokoľvek ďalšie.

My sa v tomto článku zameriame na tretiu kategóriu, ktorou je používanie slov s ďalšími vetnými komponentmi, a to konkrétne používanie slovies vo vetách. Ukážeme si správnu aj nesprávnu verziu daného používania aj s praktickými ukážkami viet.

SLOVESO TELL

Sloveso tell sa používa s nepriamym predmetom bez predložky to.

Nesprávna verzia: He told to me an interesting story.

Správna verzia: He told me an interesting story.

Nesprávna verzia : He told that she wouldn’t come.

Správna verzia: He told me that she wouldn’t come. alebo He said that she wouldn’t come.

SLOVESO WANT

Sloveso want sa nemôže používať so slovom that, vždy po ňom musí nasledovať to + neurčitok.

Nesprávna verzia: I want that you should be your partner.

Správna verzia: I want you to be my partner.

SLOVESO SUGGEST

Sloveso suggest používa iba s that konštrukciou alebo s gerundiom (pridávanie -ing), nikdy nie s to + neurčitok.

Nesprávna verzia: She suggested me to consult a doctor.

Správna verzia: She suggested that I should consult a doctor. alebo She suggested consulting a doctor.

TRANZITÍVNE SLOVESÁ

Tieto slovesá tým, že sú tranzitívne, musí za nimi nasledovať priamy predmet, nikdy nie predložka! Patria sem napríklad slovesá discuss, describe, order, request a ďalšie.

Nesprávna verzia: We discussed about his plans.

Správna verzia: We discussed his plans.

Nesprávna verzia: He described about the situation.

Správna verzia: He described the situation.

Nesprávna verzia: I have ordered for two cups of coffee.

Správna verzia: I have ordered two cups of coffee.

Nesprávna verzia: She requested for my help.

Správna verzia: She requested my help.

Aké sú vaše najčastejšie chyby? Urobte si zoznam a skúste sa ich vyvarovali 🙂 .

Ďalšie články:

Make & Do II.

25 ubytovacích fráz

Francúzske zamilované frázy

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

50 populárnych anglických textových skratiek