štvrtok, 23 mája, 2024

SLOVENČINA

Konferencia: Pohľady mladej vedy – aktualizácia

Aktualizácia;

Vedecká konferencia sa uskutoční 8. a 9. septembra 2022 v Martine.

Odborná verejnosť sa môže prihlásiť do 15. mája 2022.

~ ~ ~

V septembri sa bude konať vedecká konferencia s názvom “Pohľady mladej vedy”. Určená je doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z odborov literárnej vedy, jazykovedy, kulturológie, historiografie a práva. Podujatie sa koná pri príležitosti Roku odkazu štúrovcov.

Témy konferencie: Účastníci konferencie môžu v príslušnej odbornej sekcii prezentovať príspevok na ľubovolnú tému.

Termíny a miesto konania:

  • 1. jún 2022, online: odovzdanie názvov a anotácií príspevkov
  • september 2022, Martin: realizácia konferencie

Doplňujúce infirmácie: na letáčiku 👇

Organizátor podujatia: Matica slovenská


Tento článok bol uverejnený na požiadanie našej členky, portál nie je partnerom podujatia.