ProAdult a ProGroup členstvo

⇒ vstup Pre ProAdult členov

⇒ vstup pre ProGroup členov

Typy členstva

 • ProAdult členstvo je individuálne členstvo pre jazykárov, lektorov, prekladateľov.
 • ProGroup je skupinové členstvo pre všetkých jazykárov školy.

Postup žiadosti o ProAdult a ProGroup členstvo

 1. Vyplňte formulár žiadosti tu. Ak už máte na škole alebo ste ProAdult člen prihláste sa do členskej sekcie, ako ProAdult člen môžete požiadať o ProGroup členstvo pre Vašu školu za zvýhodnených podmienok.
 2. Po odoslaní žiadosti Vám príde vyrozumenie o prijatí / neprijatí za člena spolu s ďalšími inštruciami, trvá to cca 2 až 14 dní.

 

ZÁKLADNÝ PREHĽAD VÝHOD PROADULT / PROGROUP ČLENSTVA

A. Prihlasovanie a registrácia do projektov

 • prihlásenie žiakov na Jazykového šampióna
  • nečlenovia: nie
  • PA členovia: 1 žiak, bez vložného
  • PG členovia: neobmedzený počet žiakov, bez vložného
 • vložne na KVET
  • nečlenovia: 4 /P-P a 7/súbor
  • PA členovia: svojich žiakov, 3/P-P a 6/súbor
  • PG členovia: žiakov všetkých jazykárov školy, 3/P-P a 6/súbor
 • zaslanie prihlášok na KVET
  • nečlenovia: elektronicky + poštou
  • PA členovia: len elektronicky
  • PG členovia: len elektronicky
 • vložné na ŠTAFETU
  • nečlenovia: 15 / tím; First registrácia 13/tím
  • PA členovia: len svojich žiakov, 12/tím; First registrácia 10/tím
  • PG členovia: tímy od všetkých jazykárov školy, 11/tím; First registrácia 9/tím
 • prihlásenie do projektu pre učiteľov Jazykový tip
  • nečlenovia: nie
  • PA členovia: áno, seba, bez vložného
  • PG členovia: áno, všetkých jazykárov školy, bez vložného
 • registrácia do projektu Slovíčka v malíčku
  • nečlenovia: áno, 1 žiak/jazyk
  • PA/PG členovia: áno, 2 žiaci/jazyk

 

B. Materiály na výučbu jazykov

 • zadarmo na stiahnutie
  • nečlenovia: nie
  • PA členovia: áno, v členskej sekcii
  • PG členovia: áno, v členskej sekcii
 • so zľavou
  • nečlenovia: bez zľavy
  • PA členovia: áno, v členskej sekcii
  • PG členovia: áno, v členskej sekcii

 

C. Semináre a webináre

 • seminár alebo webinár pre prvoprihlasovateľov na Jazykový kvet
  • nečlenovia: 15/osoba
  • PA členovia: 10/člen (seba)
  • PG členovia: 3,50/učiteľ
 • webinár ku Kvetu na osvieženie info
  • nečlenovia: 2/osoba
  • PA členovia: 1/člen (seba)
  • PG členovia: 1/učiteľ
 • miniwebinárik Ako písať drámu
  • nečlenovia: 3,50/osoba
  • PA členovia: 1/člen (seba)
  • PG členovia: 1/učiteľ
 • priebežne dopĺňané v členskej sekcii

 

D. Certifikáty, potvrdenia, diplomy z projektov

 • eCertifikát o účasti na Kvete pre nepostupujúcich zo semifinále
  • nečlenovia: po poslednom kole súťaže
  • PA členovia: ihneď po kole, v členskej sekcii, bez poplatku
  • PG členovia: ihneď po kole, v členskej sekcii, bez poplatku
 • eCertifikát o účasti na Kvete pre pripravujúcich pedagógov
  • nečlenovia: po poslednom kole súťaže
  • PA členovia: ihneď po kole, v členskej sekcii, bez poplatku
  • PG členovia: ihneď po kole, v členskej sekcii, bez poplatku
 • ePotvrdenie o účasti na Kvete pre žiaka
  • nečlenovia: za administratívny poplatok 3/1 potvrdenie
  • PA členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
  • PG členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
 •  ePotvrdenie o účasti na Štafete pre žiaka a pre pripravujúceho pedagóga
  • nečlenovia: za administratívny poplatok 3/1 potvrdenie
  • PA členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
  • PG členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
 • ePotvrdenie o účasti v projekte Slovíčka v malíčku
  • nečlenovia: za administratívny poplatok 3/1 potvrdenie
  • PA členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
  • PG členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
 • eCertifikát o účasti pre žiaka na Šampiónovi
  • PA členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
  • PG členovia: v členskej sekcii, bez poplatku
 • duplikát tlačeného diplomu (Kvet, Štafeta, Šampión, Slovíčka v malíčku)
  • nečlenovia: za administratívny poplatok a náklady 8/1 diplom
  • PA členovia: 5/1 diplom
  • PG členovia: 5/1 diplom

 

E. Iné

 • Akreditačné poplatky za Medzinárodnú jazykovú akreditáciu pre jazykové inštitúcie a projekty/produkty
  • nečlenovia: za poplatok podľa aktuálnej ponuky
  • PA členovia: za % z aktuálneho poplatku
  • PG členovia: za % z aktuálneho poplatku
 • Publikovanie indexovaných odborných jazykových článkov na www.jazykovevzdelavanie.sk
  • nečlenovia: za poplatok podľa aktuálnej ponuky
  • PA členovia: vlastných, bez poplatku
  • PG členovia: všetkých jazykárov školy, bez poplatku

 

Požiadať o ProAdult / ProGroup členstvo

⇒ vstup Pre ProAdult členov

⇒ vstup pre ProGroup členov