štvrtok, 23 mája, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Jazyky a reálie

S učením sa jazykov sú spojené aj iné poznatky. Jednými z nich sú obyčaje, tradície, zvyky, kultúra v danej krajine.

Vzájomná prepojenosť slovnej zásoby, fráz s konkrétnou situáciou uľahčuje osvojenie si aktívnej i pasívnej slovnej zásoby a umožňuje pochopiť mentalitu ľudí, lebo nie všetci sme rovnakí a v tom spočíva aj originalita a krása ľudí a krajín.

Reálie krajín môžu byť pri učení sa jazyka spojené s rôznymi témami, napr. s témou cestovanie sa naučíme niečo o mestách, múzeách, galériách, a pod. S témou o oblečení sa naučíme niečo aj o módnych trendoch, či tradičných odevoch, krojoch. S témou o jedlách spoznáme, čo tvorí kuchyňu danej krajiny, tradičné, či typické jedlá. S témou o ročných obdobiach získame poznatky o počasí danej krajiny, či o tradičných zvykoch a oslavách.

Takto by sme mohli pokračovať vo vymenovávaní ďalej a zoznam by bol dlhý. Často sa stáva, že zistíme, že máme s ľuďmi z inej krajiny niečo spoločné, ale i odlišné. Niečo sa nám zapáči, môžeme si napr. obľúbiť nejaké jedlo, kúsok odevu, alebo len slovíčko, ktorého zvuk sa nám páči, rozprávku, či seriál, pri ktorom si trénujeme počúvanie i frázy. Alebo naopak, niečo sa nám vôbec nepáči a krútime nad tým hlavou “no čo je toto za haluz?” a tešíme sa z toho, čo máme my, lebo s tým viac súznieme.

V aktuálnom jesennom období sa môžeme dozvedieť a popritom sa naučiť aj nejaké nové výrazy, alebo si oprášiť staré, napríklad:

slovenčina

~ o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý oslavuje narodky a spoznať, ako vyzerala slovenčina v jeho časoch …

~ o svetlonosovi, pripomínaní si Pamiatky zosnulých alias Dušičiek a sviatku Vše(tký)ch svätých

~ o tvorení gaštankov

~ o dožinkoch, vinobraní, páračkách, priadkách …

angličtina

~ o Halloweene

~ o dni Vďakyzdania ako vyjadrení vďačnosti prvých osadníkov za indiánsku pohostinnosť

~ prečo má Kanada na vlajke javorový list

španielčina

~ o Dia de los Muertos y Todos los Santos

~ o La Castañada

francúzština

~ o Beaujolais Nouveau

~ o la Toussaint

atď.