štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, RUŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Ako sa naučiť ruskú abecedu?

Abeceda v ruštine sa nazýva алфавит. Poradie písmen je iné ako v slovenskej abecede. Odlišná je aj písomná forma ~ azbuka (áзбука = ako sa písmená píšu), niektoré písmená sa podobajú na “hitové” rúnové písmo.

vyrobte si azbuku z plasteliny

My povieme od „a“ do/po „zet“ a v ruštine sa povie от „а“ до „я“.

Dobre zvládnutá abeceda je skvelý základ pre čítanie v ruštine a pre hláskovanie slov (ako sa píšu).

Tu je niekoľko tipov na aktivity, ktoré pomáhajú skamarátiť sa s abecedou ~ алфавит .

Pesničky ~ Песенки

Hravé, rytmické, niektoré aj logické, použiteľné aj na naladenie sa na hodinu a učenie sa ruštiny.

Vyskúśajte napríklad tieto:

Písmenkové krabice

Postupne ako (sa) učíte jednotlivé písmená si môžete vytvoriť krabicu, v ktorej budú predmety začínajúce na dané písmeno, napr. pre písmeno “A” tam bude aнгел, алфавит, арбуз, alebo obrázky vecí a činností začínajúcich na “A”.

Keď si vytvoríte viac krabíc, môžete sa zahrať hru tak, že vysypete všetky predmety/obrázky na zem/stôl a potom ich rozdeľujete do správnej krabice spolu s vyslovením názvu predmetu/toho, čo je na obrázku.

Priraďovacie hry

Na tabuľu/stenu pripnite veľký plagát s abecedou. Žiaci ukazovátkom ukazujú písmeno, ktoré poviete, napr. [g], [ž], [ja]. Každý žiak má ukázať povedzme osem písmen a za každê správne dostane hviezdičku/bod, ktoré zapisujete na tabuľu.

Hru sa môžete zahrať aj naopak a to tak, že učiteľ ukazuje na písmená a žiak má písmeno prečítať.

Alternatívou je hra s vystrihnutými kartičkami s písmenami abecedy. Každý žiak má sadu písmen, z ktorej vyťahuje a zdvihne písmeno, ktoré povie učiteľ. Ak niekto zdvihne nesprávne písmeno, učiteľ ho žiakovi zoberie. Víťazmi sú žiaci, ktorým zostane celá abeceda/najviac písmen abecedy.

Ďalšie články:


Zdroj: obrázok abecedy