nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, FRANCÚZŠTINA, ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra na molekuly

 

Jednou z obľúbených pohybových aktivít mojich žiačikov je aj hra Molecules.

Deti si pri nej precvičia číslovky, zvieratká aj časti tela v angličtine, prípadne v inom jazyku, dá sa to ľahko použiť aj na hodinách iných jazykov.

 

Čo potrebujeme?

– hudobnú nahrávku, nejakú veselú, ideálne súvisiacu so slovnou zásobou – teda o zvieratkách alebo častiach tela

 

Ako aktivitu urobíme?

1) Pustíme hudbu a deti sa voľne pohybujú.

2) Hudbu stíšime / vypneme a povieme pokyn, na ktorý sa deti musia dať do skupiniek-molekúl a vykonať / zahrať pokyn.

3) Komu sa nepodarí v časovom limite zapojiť do molekuly z hry vypadáva. Vypadnuté deti postupne tvoria polkruh – kruh držiac sa za ruky okolo detí, ktoré pokračujú v hre a spievajú pesničku z podmazu alebo opakujú pokyny po pani učiteľke.     

Napr. Zvieracie molekuly:

 “Three dogs” – deti sa musia dať do skupiniek po troch a chodiť po štyroch ako psíkovia

“Two frogs” – deti musia vytvoriť dvojice a skákať pri tom ako žabky

“Four elephants” – deti sa musia dať do štovríc a hrať pritom slonov   

 Alebo Molekuly s časťami tela

 ”Four hands” – deti musia vytvoriť štvorice a držať pri tom ostatných zo štvorice za ruku

“Three heads” – deti musia vytvoriť trojice a dotýkať sa pri tom hlavy ostaných v trojici

 

Trošku náročnejšia varianta je zapojenie viecerých častí tela, napr.:

“Two, finger to shoulder”- deti musia vytvoriť dvojice a prstom sa pri tom dotýkať pleca toho druhého

vzory ďaľších pokynov:

  • finger to head
  • finger to knee
  • finger to elbow
  • hand to back
  • hand on shoulder
  • hand to knee
  • back to back  

  

Vypadnuté deti môžeme zapojiť do zadávania pokynov tak, že pokyny máme na kartičkách a keď hudbu stúšime / vypneme, tak si vytiahnu jednu kartičku a pokyn na nej ostatným viackrát nahlas prečítajú.  

  1.  

Stiahnite si pripravené pokyny pre hru

AJ Molecules – Animals and Body Parts

Slovak for Foreigners Molekuly – Zvieratá a časti tela

ŠPJ Moléculas – Animales y Cuerpo