sobota, 13 júla, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Vzťah k jazyku v 5 bodoch

 

1) Učenie sa jazyka berte ako svoju obľúbenú aktivitu.

Napíšte si, čo chcete vo vami vybranom jazyku dosiahnuť – napr. plynule komunikovať v každodenných situáciách, či v pracovnej sfére, získať certifikát 

 2) Venujte sa jazyku aspoň 15 minút denne. 

Častejší kontakt s jazykom prináša oveľa lepšie výsledky ako viachodinové nárazové štúdium.

Využívajte každú možnosť, kedy ste s daným jazykom v kontakte. Čítajte  knižky, e-booky, texty pri nakupovaní na tovare, pozerajte cudzojazyčné televízne kanály alebo filmy, počúvajte nahrávky, pesničky, nastavte si mobil v inojazyčnom menu, atď.

3) Rozprávajte čo najčastejšie.

Nehanbite sa hovoriť a neobávajte sa, že robíte chyby. Neustálym precvičovaním ich odstránite. Nesústreďujte sa na preklad každého slova, podstatnejšie je pochopiť obsah a zmysel vety.

Slovíčka sa učte v kontexte, vo frázach, situáciách, s obrázkami apod., nie izolovane memorovaním.

4) Ak navštevujete jazykový kurz, poctivo choďte na každú hodinu. 

Neulievajte sa kvôli tomu, že prší, je zima alebo je krásne slnečno apod. a vy ste lenivý/á ísť na hodinu.

Naučte sa manažovať svoj čas, aby ste nevymeškávali hodiny. Ak navštevujete skupinový kurz, škodíte tým sebe, lebo zmeškané učivo sa ťažko dobieha.

Ak navštevujete individuálny kurz a namiesto ôsmich hodín mesačne dokážete ísť na dve, pokrok v jazyku nedosiahnete nijakou metódou a s nijakým lektorom.  

Pre napredovanie v jazyku si vyberte kurz s frekvenciou hodín minimálne dvakrát do týždňa.

 5) Nevzdávajte sa a pozitívne sa motivujte úspechmi, ktoré ste už v jazyku dosiahli.

Pochváľte sami seba a nezabúdajte, že sa učíte kvôli sebe!

 

5 polienok v španielčine

11 dôvodov, prečo sa zamilujete do slovenčiny

Feelings