piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Užitočné konektory v anglickom jazyku

Čoskoro nám začne nový školský rok a s ním aj mnoho neodmysliteľných a možno nie veľmi lákavých povinností. Žiaci a učitelia sa vrátia do škôl a učitelia sa budú snažiť naučiť žiakov čo najviac nových poznatkov. V rámci výučby cudzieho jazyka sa každoročne dostaneme k tradičnému predstavovaniu sa (či už sa poznáme alebo nie) a neskôr aj k ďalším aktivitám, medzi ktoré bude patriť aj rozprávanie, či písanie esejí. A práve na túto oblasť sa pozrieme v tomto článku.

Napriek tomu, že prvé týždne sa (pevne veríme) k písaniu esejí nedostanete, nižšie zmienené konektory (slová, prostredníctvom ktorých prepájate jednotlivé časti vety) sa dajú použiť aj pri bežnej komunikácii a prejave, ktorý je tiež dobrou rozcvičkou, aby ste pomaly, ale isto, nabehli na anglickú vlnu už od začiatku septembra.

Predstavujeme zoznam konektorov, ktorý je rozdelený na viacero skupín podľa typu konektora. Samozrejme neuvádzame všetky dostupné konektory v anglickom jazyku (to by ten zoznam bol veľmi dlhý 🙂 ).

Aj keď väčšinu týchto slov poznáte, nebude na škodu pripraviť si na každú podkategóriu  jednu/dve vety a precvičiť si pred zrkadlom správnu výslovnosť. Želáme veľa šťastia do úspešného začiatku školského roka 🙂

 

Konektory

 

Listing (uvádzacie konektory)

° firstly, secondly …

° to begin / start with …, to conclude with

° in the first place, in the second place

° next, then , finally, last(ly)

° to conclude …

° last but not least …

° to summarise , to sum up

 

Adding (pridávacie konektory)

° also, too, then

° furthermore …

° moreover …

° in addition to that …

° above all ……

° what is more …

° additionally

 

Comparing (porovnávacie konektory)

° equally, likewise, similarly, in the same / a different way

° compared to / with, in comparison with

° as … as , both … and …

° you can´t compare it with …

 

Concluding (zhrňujúce konektory)

 ° all in all…  /  in conclusion …

° to sum up …

° I draw the conclusion / arrive at the conclusion that …

° I conclude …

° consequently …

 

Exemplifying (príkladové konektory)

° for example (e.g.),

° for instance

° that is (i.e.)

° that is to say

° … such as …

° namely …

 

Result (výsledné konektory)

° consequently

° hence

° therefore

° thus

° as a result

° because of that … that´s why …

 

Reformulating (reformulačné konektory)

° to put it another way

° in other words

 

Alternative (špeciálne konektory)

° on the one hand… ,

° on the other hand …

 

Contrasting (kontrastné konektory)

° on the contrary

° in contrast to that

°  but , yet, however

° nevertheless …

° whereas …, while …

° neither …. nor …

° on the one hand …, on the other hand …

 

Concession (ústupkové konektory)

° besides, however, still, though,

° in spite of that, despite that

° admittedly

° if , unless