pondelok, 22 apríla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Tvorba minulého jednoduchého času nepravidelných anglických slovies

Minulý rok som publikoval článok, v ktorom som rozoberal, ako sa tvorí minulý čas pre pravidelné anglické slovesá. V tomto článku si dáme pokračovanie a zameriame sa na opačnú stranu, na ktorej stoja slovesá nepravidelné.

Už od významu slova nepravidelný je jasné, že sa v tomto prípade nemôžeme spoľahnúť na nejaké konkrétne a vždy uplatniteľné pravidlo. Musíme sa pripraviť na množstvo výnimiek, ktoré sa budeme musieť naučiť naspamäť.

Na rozdiel od pravidelných slovies, pri ktorých stačí určiť osobu a pridať k slovesu -ed/-d, tu nám okrem použitia správnej osoby pribudne aj kompletne nový tvar slovesa. Dokonca nemáme ani vopred isté, o ktoré sloveso pôjde.

Krásnym príkladom sú slovesá tancovať (dance) a spievať (sing). Kým to prvé sa radí do kategórie pravidelné a tým pádom sa na neho vzťahujú všetky pravidlá, to druhé je nepravidelné, a teda, špecifické. Na dôvod sa nepýtajte.

Okrem pravidelných a nepravidelných slovies sa môžete stretnúť aj s názvami silné (strong) a slabé (weak) slovesá. Silné slovesá sú tie, ktorým sa v minulom čase mení prvá samohláska, slabým slovesám ostáva rovnaká. I tu sú však výnimky.

Jedinou šancou, ako sa naučiť všetky tvary nepravidelných slovies je teda poriadne si naštudovať list of irregular verbs (zoznam nepravidelných slovies). Tento zoznam nájdete v článku nižšie a zahŕňa tie najčastejšie používané slovesá.

Pri niektorých nepravidelných slovesách je rozdiel v britskej a americkej angličtine, respektíve niektoré nepravidelné slovesá môžu vyzerať ako pravidelné slovesá (dream – dreamt, ale aj dreamed, dive – dove, ale aj dived). Platí dvojtvar.

Medzi nepravidelné slovesá počítame aj tie, ktoré majú rovnaký tvar ako je ich základný tvar (put – put, bet – bet). Zaujímavosťou je sloveso read (čítať), ktoré sa v minulom čase píše rovnako, ale číta sa inak (read [rid] – read [red]).

V zozname sú uvedené len základné tvary slovies bez predpony (napr. len slovo sell, nie resell). Pre slovesá s predponami platí ten istý tvar minulého času, aký platí pre sloveso v základnom tvare (resell – resold). Poďme na to!

Základný tvar slovesaMinulý čas slovesa
arisearose
awakeawoke
bewas/were
bearbore
beatbeat
becomebecame
beginbegan
bendbent
betbet
bindbound
bidbid
bitebit
bleedbled
blowblew
breakbroke
breedbred
bringbrought
broadcastbroadcast
buildbuilt
burstburst
buybought
castcast
catchcaught
choosechose
clingclung
comecame
costcost
creepcrept
cutcut
dealdealt
digdug
divedove/dived
dodid
drawdrew
dreamdreamed/dreamt
drinkdrank
drivedrove
eatate
fallfell
feedfed
feelfelt
fightfought
findfound
fleefled
flingflung
fltflew
forbidforbade
forgetforgot
forgiveforgave
freezefroze
getgot
givegave
gowent
grindground
growgrew
hanghung/hanged
havehad
hearheard
hidehid
hithit
holdheld
hurthurt
keepkept
kneelknelt
knowknew
laylaid
leadled
leaveleft
lendlent
letlet
lie (ležať, nie klamať)lay
lightlit/lighted
loselost
makemade
meanmeant
meetmet
mistakemistook
mowmowed
overtakeovertook
paypaid
proofreadproofread
putput
quitquit
readread
resetreset
riderode
ringrang
riserose
runran
saysaid
seesaw
seeksought
sellsold
sendsent
setset
sewsewed
shakeshook
shaveshaved
shedshed
shineshone
shootshot
showshowed
shrinkshrank
shutshut
singsang
sinksank
sitsat
slayslew
sleepslept
slideslid
slingslung
sneaksnuck/sneaked
sowsowed
speakspoke
speedsped
spendspent
spillspilt/spilled
spinspun
spitspat
splitsplit
spreadspread
springsprang
standstood
stealstole
stickstuck
stingstung
stinkstank
strikestruck
stringstrung
strivestrove
swearswore
sweepswept
swellswelled
swimswam
swingswung
taketook
teachtaught
teartore
thinkthought
throwthrew
thrustthrust
treadtrod
understandunderstood
upsetupset
wakewoke
wearwore
weavewove
weavewove
weepwept
wetwet/wetted
winwon
windwound
wringwrung
writewrote
Zoznam nepravidelných slovies v minulom čase

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Francúzske zamilované frázy

10 populárnych francúzskych pesničiek pre deti

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine