nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Veľakrát si v slovenskom jazyku vypožičiavame cudzie slová, ktoré používame v každodennej konverzácii mysliac si, že tieto slová pochádzajú z danej krajiny. Najčastejšie ide o anglické slová, ktorých máme vypožičaných mnoho.

Vedeli ste však, že slová ako cash, tunnel či express, hoci znejú “prirodzene” anglicky, pochádzajú z francúzskeho jazyka? Takýchto slov je mnoho a v tomto článku sa pozrieme na desať takýchto slov.

1. Bar

Slovo bar k nám prišlo z angličtiny, no do anglického jazyka sa dostalo prostredníctvom francúzštiny, a to konkrétne z francúzskeho “barre”, čo znamená žrď/palica. V starej francúzštine išlo o skratku slova “barrière”, čo znamená prekážka/závora. Preto sa slovo bar používa ako na pomenovanie podniku, tak aj na pomenovanie pultu, pri ktorom obsluhuje čašník alebo barman.

2. Budget

Po slovensky rozpočet, v súčasnosti sa slovo “badžet” spomína veľmi často, no aj v tomto prípadne ide o francúzske slovo, ktoré má svoj pôvod v slove starej francúzštiny “bougette”, čo je pomenovanie pre malú koženú taštičku. Tá bola v minulosti zavesená na konskom sedadle a slúžila ako miesto na uchovávanie všetkých finančných prostriedkov.

3. Mail

Nasledujúce slovo nemusíme veľmi predstavovať, je neoddeliteľnou súčasťou bežnej komunikácie. Mail/mejl sa udomácnil aj v našom jazyku, no jeho pôvod je vo francúzštine. Ide o slovo “malle”, ktoré popisuje malý cestovný kufrík/vak, ktorý sa používal na cestovanie. Neskôr sa jeho význam, prirodzene, rozrástol. Zaujímavosťou je, že Francúzi na pomenovanie elektronickej pošty používajú častejšie výraz “courrier électronique” než tradičný “electronic mail”.

4. Vintage

Zatiaľ nemám typický slovenský ekvivalent na toto slovo, ale mylne sa domnievame, že pochádza z angličtiny. Ide o podobu francúzskeho slova “vendange”, čo znamená vínobranie. Koncept slova súvisí s procesom oberania vína/hrozna a následne jeho premenou v niečo dobré a kvalitné. Preto sa slovo vintage prenieslo aj na ďalšie predmety v súvislosti s niečim starým, no zasadeným do súčasnosti.

5. Marketing

S týmto slovom sa tiež stretávame na každom kroku, no nie vďaka angličtine, ale vďaka francúzštine. Angličtina si ho prebrala zo starofrancúzskeho originálu “mercatique”, čo znamená trh (dnes “marché”) – tento trh sa chápal ako miesto, kde sa predávali tovar všetkého druhu.

6. Hobby

Uznajme, že slovo voľnočasové aktivity je príliš dlhé na to, aby sa niekedy nezamenilo s anglickým hobby. Teda… francúzskym hobby – ide o odvodeninu z francúzskeho slova “hobin”, čo je pomenovanie pre malého koníka. Neskôr sa z tohto slova vytvorilo sloveso “hober”, čo znamená klusať alebo zjednodušene hýbať sa – čiže naše hobby by malo byť niečo, pri čom sa, viacmenej, hýbeme (aj keď, nie každý to tak musí mať 🙂 ).

7. Toast

Toast alebo “po našom” hrianka (vynechajme teraz význam spojený s prípitkom) patrí tiež do kategórii slov, ktoré pochádzajú z francúzštiny. Pôvod má v starofrancúzskom slovese “toster” (v súčasnosti “rôtir”), čo znamená niečo grilované alebo mriežkované – súvislosť s mriežkami môžeme vidieť na základe prípravy a vzhľadu toastu.

8. Tennis

Do slovenského jazyka sme si názov tohto známeho športu prebrali iba s jedným N, ale prebrali sme ho z angličtiny, ktorá urobila to isté z francúzštiny. Ide o podobu francúzskeho slova “tenez”, ktoré sa dá preložiť ako udrž, čo je vlastne princíp tenisu ako takého – udržať loptu v hre. Angličania si na konci slova ešte pridali písmeno -s a tak vznikla finálna, dnes známa, podoba tohto slova.

9. Pedigree

Nie, nemáme na mysli krmivo pre psov (aj keď aj tu môžeme vidieť čiastočné prepojenie) . Tento termín sa v zootechnike používa na určenie rodokmeňu zvieraťa. Pochádza však z francúzskeho “pied de grue”, čo znamená stopa po žeriave – táto stopa, ktorú po sebe zanecháva žeriav pripomína labku zvieraťa a preto sa tento termín používa v tejto súvislosti.

10. Cash

Čoraz viac sa namiesto slova hotovosť používa tento kratší francúzsky výraz. Áno francúzsky. Ide o odvodeninu zo slova “caisse”, čo je po francúzsky pokladňa a teda pre význam slova nemusíme chodiť ďaleko, pretože v pokladni sa daná hotovosť nachádza.

Ak by sme pátrali ďalej, určite by sme sa dostali aj k ďalším zaujímavým slovám v rámci pôvodu anglických/francúzskych slov. Štúdiu pôvodu slov sa venuje jazyková disciplína etymológia, ktorou sa dá zaoberať v rámci štúdia cudzích jazykov.

Rovnako ako sa historici snažia pátrať po pravde v minulosti, rovnakým údelom sa zaoberajú aj etymológovia v jazyku.