streda, 24 apríla, 2024

RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Trénovaná myseľ = jazykový syseľ

Čím viac je myseľ trénovaná pri učení sa jazykov, tým ľahšie sa naučí viac ako jeden jazyk súčasne, a schopnosť naučiť sa akýkoľvek jazyk sa urýchli.

Spôsob, ktorým sa učíte jeden jazyk, sa dá použiť aj na osvojenie si ďalších jazykov.

Mosty medzi jazykmi

V každom jazyku sú slová, frázy, slovné spojenia, výrazy podobné výrazom v inom jazyku. Tieto “mosty” môžeme použiť na pochopenie a uľahčenie zapamätania si aspektov rôznych jazykov.

Mosty sú veľmi užitočné.

Medzi bežnými jazykmi je možné vytvoriť určité mosty, ktoré uľahčujú paralelné učenie sa jazykov. Napríklad, ak sa rozhodnete naučiť sa taliančinu a španielčinu súčasne, začne sa prejavovať podobnosť v štruktúre a nastavení jazykov.

Rovnaké pravidlá platia pre jazyky z jazykových skupín, napr. kórejčina, čínština, japončina; ruština, slovinčina, slovenčina.

Tvorte si mosty medzi jazykmi. Aj pri jazykoch z rôznych regiónov postupne začnete nachádzať podobnosti, ktoré uľahčujú učenie sa jazykov.

Zachyťte svoje myšlienky v rodnom jazyku, nahrajte si ich nahlas v jazyku, ktorý sa učíte

Zachytením myšlienok v materinskom jazyku a ich vyslovením nahlas  v jazyku (jazykoch), ktorý sa učíte, trénujete myseľ tak, aby dokázala reagovať aj s ostatnými jazykmi.

Techniky učenia sa viacerých jazykov

Pri učení sa viacerých jazykov platia rovnaké techniky ako pri učení sa jedného jazyka.

Denne si jazyk/y precvičujte a trénujte svoju myseľ.

A na záver jedna veľmi dôležitá ingrediencia: humor, vedieť sa pri učení aj zasmiať

Radi chatujeme.

– A kde najradšej? V Tatrách?

Na sociálnych …

Do čoho investovať?

Online čitáreň

Kurzy a doučko