piatok, 24 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

MUY a MUCHO v španielčine

Muy ~ veľmi

Muy má len jeden tvar a stojí pred prídavným menom, napr.:

  • Nuestra ciudad es muy antigua. ~ Naše mesto je veľmi staré.
  • Su hermano es muy alto. ~ Jej /Jeho brat je veľmi vysoký.

Mucho 

Mucho môže byť prídavným menom alebo príslovkou.

1) Mucho ako prídavné meno stojí pred podstatným menom a mení podľa neho číslo a rod, napr.:

  • Señor Gonzales tiene mucho dinero. ~ Pán Gonzales má veľa peňazí.
  • En Madrid vive mucha gente. ~ V Madride žije mnoho ľudí.
  • Rita ya ha leido muchos libros. ~ Rita už prečítala veľa kníh.

2) Mucho ako príslovka sa nemení a stojí za slovesom, ku ktorému sa vzťahuje, napr.:

  • Eslovaquia me gusta mucho. ~ Slovensko sa mi veľmi páči.
  • Bebés duermen mucho. ~ Bábätká veľa spia.

Predločky v španielčine

Pár (ne)faktov o španielčine

Miembros de la familia