streda, 24 apríla, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Hot Potato (pre rôzne jazyky)


Hra je vhodná, ak potrebujeme oprášiť slovnú zásobu, napr. na začiatku školského roka, po prázdninách, alebo aj na zopakovanie témy.

Na hru potrebujeme:

  • plyšovú hračku / loptu
  • zoznam tém, napr. čísla, farby, zvieratá, telo, slovesá, atď.

Poďme na hru:

1) Deti rozdelíme do 6 a viac členných skupín a každej skupine dame plyšovú hračku/loptu. Dieťa s hračkou v každej skupine začína hru.

2) Povieme tému, napr. čísla, a potom ide o preteky s časom, aby dieťa povedalo 5 správnych odpovedí, napr. 1, 5, 8, 11, 15, skôr, ako sa plyšák/lopta dostane naspäť k nemu – deti v skupine si plyšáka/loptu podávajú dokola.

Ak sa mu to podarí, dostáva bod.

3) Víťazom sa stáva dieťa a skupina, ktoré majú najviac bodov.

Alternatíva:

S malým počtom detí môžeme hru hrať v jednej veľkej skupine.

Ďalšie hry tu