štvrtok, 23 mája, 2024

ŠPANIELČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Píšeme tam v španielčine veľké alebo malé písmeno?

Písanie veľkých a malých písmen je v jednotlivých jazykoch rôzne.

Dnes sa pozrieme, ako sa v španielčine píšu veľké (mayúscula) a malé (minúscula) písmená v názvoch mesiacov, dní v týždni a ročných období.

Pokiaľ interpunkcia nevyžaduje veľké písmeno (t. j. na začiatku textu alebo za bodkou), názvy dní v týždni, mesiacov a ročných období sa v španielčine píšu s malým začiatočným písmenom:

  • Nació el pasado jueves, 6 de junio.
  • Este verano ha llovido mucho.

Veľkým písmenom ich píšeme iba vtedy, ak sú súčasťou mien/názvov, napr. slávností, historických udalosti, ulíc, budov, a pod.:

  • Viernes Santo, Primavera de Praga, Plaza de Mayo, Teatro Ocho de Marzo