nedeľa, 23 júna, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

5 tipov, ako sa naučiť po francúzsky

1. Vźdy sa učte francúzštinu so zvukom.

Písaná francúzština a hovorená francúzština sú takmer dva rôzne jazyky :). Existuje v nej veľa písmen, ktoré sa nevyslovujú.

Ak sa chcete naučiť komunikovať vo francúzštine, nielen skladať skúšky, musíte trénovať, aby ste porozumeli modernej hovorenej francúzštine.

2. Prekladajte si francúzštinu do rodného jazyka čo najmenej.


Myšlienkový proces býva často takýto:

myšlienka –> slovenčina –> francúzština

Rýchlejší a účinnejší pre naučenie sa je:

myšlienka –> francúzština

Spájajte si slová a frázy s obrázkami, vizuálnymi a pocitovými situáciami, napr. Brrrr = J’ai froid.

Učte sa slová používaním vo vetách z vášho reálneho života, napr. namiesto “Sneh je biely.” sa naučte “Môj pes Rex je biely.”

3. Študujte pravidelne, krátkodobo, nie nárazovo dlhé hodiny.

15-30 minút denne prinesie lepšie výsledky ako celé popoludnie.

4. Nezameriavajte sa len na nové veci.

Pravidelne si opakujte aj to, čo ste sa už učili – opakovanie je matkou múdrosti.

5. Vybette si štýl učenia sa, ktorý vyhovuje vám.

Pokiaľ ide o výučbu jazykov, nie všetci sú rovnakí. Niektorí ľudia to s jazykmi zvládajú ľahšie ako ostatní. To však neznamená, že sa niekto menej nadaný nemôže naučiť po francúzsky, znamená to len, že samoštúdium nie je pre každého.

Niektorí študenti potrebujú učiteľa, ktorý by ich sprevádzal štúdiom, motivoval ich a nachádzal kreatívne spôsoby, ako im niečo vysvetliť, kým to nepochopia.

Lektora si môžete nájsť napr. tu.