piatok, 24 mája, 2024

RUŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Príslovia a porekadlá v ruštine


V predošlých článkoch sme si hovorili, že rôzne príslovia a porekadlá vedia byť nápomocné, aby naučený jazyk znel prirodzenejšie a osviežujú učenie sa.

Spomenuli sme si ich už v slovenčine, angličtine, francúzštine a dnes sa pozrieme na ruštinu.

Под лежачий камень вода не течёт.

 • s označeným prízvukom: Под лежа́чий ка́мень вода́ не течёт.

Význam:

V tomto prísloví „ležiaci kameň“ symbolizuje človeka, ktorý nechce nič robiť. Ak sa nič neurobí, veci sa nepohnú, nič sa nezmení.

Príslovie sa zvyčajne používa na to, aby hovorilo o niekom, kto sa o seba nestará, nechce na svojom živote nič zmeniť a očakáva, že mu niekto pomôže. Výsledkom je, že môže prejsť celý život a človek nič nedosiahne.

Takýmto príslovím povzbudzujeme tohto človeka k činu.

За деревьями леса не видать.

 • s označeným prízvukom: За дере́вьями ле́са не вида́ть.

Význam:

Príslovie znamená, že človek venuje veľkú pozornosť vedľajším veciam, je zahltený detailmi a nevšimna si to hlavné, nevidí celkový obraz.

Сердцу не прикажешь.

 • s označeným prízvukom: Се́рдцу не прика́жешь.

Význam:

Nie je možné si prikázať milovať alebo prestať niekoho milovať.

Всему своё время.

 • s označeným prízvukom: Всему́ своё вре́мя.

Význam:

Príslovie sa do každodenného jazyka dostalo z kníh.

Malo by byť zrejmé, že každá udalosť sa koná vo svoj vlastný čas. Napríklad stromy kvitnú na jar, lístie je farebné v jeseni …

Niekedy sa toto príslovie používa ako podnet na čakanie, nie na náhlenie.

С волками жить – по-волчьи выть.

 • s označeným prízvukom: С волка́ми жить – по-во́лчьи выть.

Význam:

Príslovie hovorí o tom, že ľudia sa často musia prispôsobiť životnému štýlu a zvykom tých, s ktorými žijú.

Что посеешь, то и пожнёшь.

 • s označeným prízvukom: Что посе́ешь, то и пожнёшь.

Význam:

Príslovie pripomína, že dobro alebo zlo, ktoré niekto spáchal, sa časom vrátia. K ľuďom sa musíme správať tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám.

Не хлебом единым жив человек.

 • s označeným prízvukom: Не хле́бом еди́ным жив челове́к.

Význam:

Príslovie používame vtedy, keď chceme sebe alebo druhým pripomenúť, že ľudia majú viac než len materiálne potreby, že potrebujú aj duchovnú a emocionálnu stránku života rovnako ako svoj každodenný chlieb.

Глазаa боятся, а ру́ки де́лают.

 • s označeným prízvukom: Глаза́ боя́тся, а ру́ки де́лают.

Význam:

Úloha môže byť na začiatku náročná, ale keđ ju začnete vykonávať, všetko bude jasnejšie a jednoduchšie.

Старый друг лучше новых двух.

 • s označeným prízvukom: Ста́рый друг лу́чше но́вых двух.

Význam:

Príslovie používame, keď vyzdvihujeme hodnoty dlhodobého priateľstva. Človek môže mať veľa „kamošov“ a „známych“, ale skutočných priateľov nie je až tak veľa.

В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

 • s označeným prízvukom: В чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дят..

Význam:

Príslovie poukazuje na tých, ktorí sa pokúšajú žiť a konať v cudzom spoločenstve podľa vlastných pravidiel. Keď nie sme doma (alebo nie sme vo svojej vlastnej krajine), mali by sme sa riadiť tam stanovenými pravidlami, príkazmi a zvykmi.

Pôvod príslovia:

Pred revolúciou bolo v Rusku veľa kláštorov a každý z nich mal svoje vlastné pravidlá, ktorými sa riadili všetci členovia kláštora. Rovnaké pravidlá platili aj pre novo prichádzajúcich.

Mnísi dodržiavali iba svoje vlastné pravidlá. Ak boli premiestnení do iného kláštora, museli sa riadiť novými pravidlami. Všetky pokusy zvonku o zmenu týchto pravidiel neboli vítané.

У страха глаза велики.

 • s označeným prízvukom: У стра́ха глаза́ велики́.

Význam:

Príslovie nám pripomína, že strach narúša vnímanie reality. Ľudia, ktorí sa niečoho boja, majú tendenciu preháňať to, čoho sa boja.

Повторенье – мать ученья.

 • s označeným prízvukom: Повторе́нье – мать уче́нья.

Význam:

Ak si chceme niečo zapamätať, musíme si to párkrát zopakovať.

Často sa používa na povzbudenie detí a študentov k učeniu ;).