streda, 24 apríla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Like or As

 

As a like sú pre učiacich sa angličtinu často nie ľahkým orieškom, peetože sa do slovenčiny prekladajú rovnako ako “ako” :).

As a like môžu byť v angličtine predložkou (Preposition) alebo spojkou (Conjunction).

 

I. V úlohe predložiek (Prepositions) maju as a like rozdielny význam:

  • As + noun (podstatné meno) znamená v úlohe niekoho/niečoho

He works as a gardener. (Pracuje ako záhradník.)

As your mother I’ll help you with it. = I’m your mother (Ako tvoja mama ti s tým pomôžem.)

  • Like + noun (podstatné meno) znamená podobný (similar to)

She is like your sister. (Je ako tvoja sestra. = podobá sa jej)

  • Like + noun(s) sa používa pri vymenovávaní príkladov

Liz likes old cities like Rome, Venice, Athens.

 

Like používame pri porovnávaní vecí, ich vzhľadu, správania.

This house looks like a museum. (Tento dom vyzerá ako múzeum.)

 

II. V úlohe spojok majú as a like rovnaký význam, like je však o niečo hovorovejšie:

Nobody adores her as he does.

Nobody adores her like he does. 

 

As pouźívame, ak predchádza/nasleduje plnovýznamová veta:

As I was walking down the street, I met our English teacher.

Like I was walking down the street, I met our English teacher.

 

III. Ustálené výrazy

  • as usual (ako zvyčajne)
  • as soon as (akonáhle)

 

Precvičte si online:

Like or As

Stiahnite si:

LIKE or AS kartičky

 

Chcete ovládať veľa slov?

Rozdiely v používaní prídavných mien 1

Kedy píšeme veľké písmená v angličtine?