nedeľa, 23 júna, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Francúzsky strach a frázy strachu

Strach je emócia, s ktorou sa stretávame často. Hoci nám táto emócia nie je prijemná, existuje množstvo výrazov a fráz, v ktorých sa chtiac-nechtiac vyskytuje.

Ak sa nám ju podarí zažiť v zahraničí, možno ju budeme chcieť vyjadriť v cudzom jazyku.

Aktuálne máme aj “strašidelný” mesiac a tak si môžeme rozšíriť slovnú zásobu aj z tejto sféry.

Obsahom tohto článku bude analýza slova strach, predstavenie synoným a vypísanie fráz, ktoré s týmto slovom súvisia. Poďme na to!

Slovo strach/obava sa po francúzsky povie la peur [pœʀ]. Je ženského rodu, aj keď má typickú koncovku pre mužský rod, čo ho robí výnimočným.

Fráza mať strach sa povie avoir peur pour qqn (mať strach o koho), alebo avoir peur de qqn/qqch mať strach z koho/čoho. Faire peur à qqn zasa znamená nahnať strach komu.

Prídavné meno je peureux/peureuse, vo význame ustrašený/vystrašený (mimo toho sa takto nazýva aj strachopud/zbabelec/bojazlivec).

Slovo la peur má veľa synoným, no najbližšie k nemu majú slová la frousse [fʀus] – hovorovo strach, la frayeur [fʀεjœʀ] – hrôza/des a l´effroi (m) [efʀwa] – hrôza/zdesenie.

V poslednej časti si vypíšeme frázy, ktoré súvisia so strachom. Tieto frázy budú uvedené so slovenským prekladom v neurčitku, i vo vetách.

 1. la panique me prend – chytá ma panika
 2. mon coeur battait la chamade – moje srdce divo búši/búši ako zvon
 3. arriver à peine à respirer – ťažko dýchať
 4. mon sang se glaça dans mes veines – krv mi tuhne v žilách
 5. ma gorge se noua – mám zovreté hrdlo
 6. mon corps se raidissait – mám stuhnuté telo/som napnutý (ako struna)
 7. tomber en syncope – padať do mdlôb (= s’évanouir)
 8. être horrifié – vydesiť sa
 9. n´arriver à se tenir sur les pieds – neudržať sa na nohách
 10. mes dents claquaient – drkocú mi zuby
 11. avoir des jambes comme du coton – mať nohy ako z gumy
 12. mes mains sont devenues moites – moje ruky sú vlhké/potia sa mi ruky
 13. frissonner de peur – triasť sa od strachu
 14. avoir la chair de poule – mať husiu kožu
 15. mes cheveux se hérissaient – zježili sa mi vlasy/vlasy mi stoja dupkom
 16. trembler comme une feuille – triasť sa ako lístok (vo vetre)
 17. hurler de terreur – kričať od strachu
 18. perdre l´usage de la parole – stratiť schopnosť rozprávať
 19. perdre connaissance – stratiť vedomie
 20. avoir une peur bleue – mať hrôzu
 21. être paniqué – panikáriť
 22. être glacé de peur – zamrznúť od strachu

Ďalšie články:

20 najpoužívanejších slovies vo francúzštine

Zloženiny vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

10 populárnych francúzskych pesničiek pre deti

50 populárnych anglických textových skratiek