piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Písanie a používanie mi – my, oni – ony, a ho – neho

V knihe Slovenčina bez chýb je na túto problematiku uvedené nasledovné:

Zámená ja, ty, sa majú v 2., 3. a 4. páde

 • kratšie tvary ma, mi, ťa, ti, sa, si. Kratšie tvary sa používajú mimo spojení s predložkou a bez dôrazu ako príklonky. Na začiatku vety stoja iba pri dôraze.
 • a dlhšie tvary mňa, mne, teba, tebe, seba, sebe. Tieto tvary sa používajú, keď je na nich dôraz a po predložke.

mi – my

mi je kratší tvar osobného zámena ja v 3. páde jednotného čísla, napr.:

 • Povedz mi, ako sa to píše.
 • Prosím ťa, podaj mi soľ.

my je 1. pád množného čísla osobného zámena ja

 • My tam ideme v piatok.
 • Máte pekné piesne. Aj my na Slovensku máme pekné piesne. Zaspievam ti nejaké.

oni – ony

oni je 1. pád množného čísla osobného zámena on pre životné podstatné mená mužského rodu, napr.:

 • Videl som pred obchodom množstvo mužov. Oni sa spolu rozprávali v skupinách.

ony je 1. pád množného čísla osobných zámen on (pre neživotné podstatné mená mužského rodu), ženský rod = ona, stredný rod = ono, napr.:

 • Videl som na lúke pobehovaať líšky. Ony išli rýchlo smerom ku kurínom v dedine.

ho – neho

ho je kratší tvar 2. pádu jednotného čísla osobného zámena on, napr.:

 • Nechaj ho na pokoji!
 • Uvidíte ho, ak pôjdete na naše nové predstavenie.

neho je jeden z dlhších tvarov 2. pádu osobného zámena on, napr.:

 • Pošlem po neho, on ti povie, čo tam videl.
 • Tento balík je pre neho.

Pre hovorový štýl sú, podľa autorov danej knihy, typické popri tvaroch do neho, pre neho, za neho, o neho, po neho, u neho, správne aj tvary doňho, doň, preňho, preň, naňho, naň, zaňho, zaň, oňho, oň, poňho, poň, uňho.