piatok, 19 júla, 2024

DETI, O PROJEKTOCH

Letí, letí, všetko letí… tranzistor?

Tento rok sme otvorili v projektoch dve nové vervy a to Lupienok a Tranzistor.

Inšpiráciou boli priamo deti, ktoré radi rozprávajú, skúmajú prírodu a všetko, čo lieta.

Lupienok je jazykovo-prírodovedný projekt, v ktorom je spojené učenie sa jazyka so spoznávaním kvetov a stromov.

Je určený pre deti ZŠ. Tento ročník boli vyhlásené dve vekové kategórie a to I. pre deti do 10/11 rokov (prvý stupeň ZŠ) a II. pre deti do 14 rokov (druhý stupeň ZŠ al. príslušné ročníky viacročných škôl). Pre tínedžarov kategória vyhlásená nebola, ak by sa však našli študenti SŠ, ktorých by to bavilo, zvážime pre ďalší ročník aj kategóriu III.

Jazykové kategórie v Lupienku sú: slovenčina, angličtina, ruština, španielčina, francúzština, nemčina, taliančina

Lupienok má postupový charakter v dvoch kolách – Postupové a Finálové kolo.

V aktuálnom ročníku 2022 práve prebieha Postupové kolo a hodnotenie veršovaných herbárov. Autori a ich veršované herbáre, s ktorými postúpia do Finálového kola budú uverejnení budúci týždeň.

Tranzistor je zameraný na zvukovú podobu jazyka – výslovnosť, intonáciu, artikuláciu, stvárnenie textu hlasom a pri vlastnej tvorbe zároveň na tvorenie v jazyku. Tento ročník sa zapojili viac staršie deti a tínedžeri.

Zapojiť sa môžu jednotlivci alebo tímy s hrou na rozhlasový štýl v slovenčine, angličtine, ruštine a španielčine.

Tranzistor má tiež postupový charakter a realizuje sa formou Postupového a Finálového kola.

Hry postupujúce do Finálového kola budú uverejnené takisto budúci týždeň.