štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Silent letters v angličtine

Sillent letters sú písmená, ktoré sa v slove nevyslovujú, resp. majú oslabenú výslovnosť.

Nižšie nájdete zoznam silent letters aj s príkladmi slov (slovíčka zodpovedajú úrovni začiatočníci až mierne pokročilí).

B

climb, comb, dumb, lamb, limb, plumb, thumb, tomb

C

conscious, fascinate, muscle, scene, scenario science, scissors

D

badge, edge, grandson, handsome, Wednesday

E

age, breathe, bridge, change, clothes, gene, hate

G

campaign, design, foreigner, resign, sign

H

chaos, character, chemist, echo, ghost, honest, hour, mechanic, rhytm, scheme, school, stomach, technical, what, when, where, which, while, white, why

K

knee, knife, knight, knit, knock, know, knowledge

N

autumn, column, hymn

P

cupboard, psychology, psychic, raspberry

S

aisle, island

T

castle, Christmas, fasten, listen, match, often, scratch, watch, witch

U

biscuit, building, guard, guess, guest, guilty, guitar, tongue

W

answer, two, whole, wrack, wrinkle, writing, wrong

Výslovnosť anglického ex

Anglická výslovnosť písmen -OO

Tvorenie slov v angličtine