štvrtok, 23 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Obohacovanie slovenčiny

Každý jazyk sa neustále vyvíja a objavujú sa v ňom nové výrazy a slová, či už v hovorovej alebo spisovnej verzii jazyka ovplyvneného prostredím, inými jazykmi, či novými technológiami. Inak tomu nie je ani v slovenčine.

Odhaduje sa, že v slovenčine je z cudzích slov:

  • 57% z latinčiny
  • 19% z gréčtiny
  • 10% z francúzštiny
  • 5% z nemčiny
  • 4% z taliančiny

Najviac výrazov, ktoré v súčasnej dobe prenikajú do všetkých jazykov je z angličtiny kvôli internetovým technológiám.

Pri poslednej aktualizácii spisovnej slovenčiny pribudli viaceré výrazy práve technologického charakteru ako napr.:

  • notbuk, fejsbuk, esemeskovať, blogovať, kamerovať

Samozrejme je otázne, či ide o skutočné obohacovanie jazyka, keďže technológie jazyk okresávajú a menia ho na robotický. Keď píšete smsku alebo chatujete, alias četujete, používate čiarky, mäkčene?