piatok, 24 mája, 2024

DETI, SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Precvičme si mäkké i a tvrdé y

Krásny jazyk je slovenčina, len s tým i a y je to občas drina ;).

Ktoré slová s i,í/y,ý doplníš? Nezabudni ich dať do správneho tvaru.

výr, ti, vír, mi, viť, my, byť, ty, biť, vyť

a) Podal by si __________ tú novú knihu?

b) V starom bútľavom strome žil __________. 

c) Nechcel by som byť zašpinený ako __________.

d) Na hladine rieky sa vytvoril __________ .

e) Poviem __________ to, ak prestaneš kričať.

f) Naše hodiny hlasno __________ každý deň o dvanástej.

g) Keď som bola malá, __________ sme si vence z púpavy.

h) Môj kamarát by chcel __________ automechanikom.

ch) Prišla __________ správa, že __________ to už prišlo.

i) Máme novú kuchyňu! – A __________ máme novú sestričku!

j) Počul si už niekedy __________ vlka?

k) Poviem __________, __________ si niekedy riadny nezbedník.

l) V diaľke začuli __________ psov.

m) __________ si ale veľký jedáčisko! Chceš __________ ako valibuk?

n) __________ deti, či __________ deti?

o) __________ hlasno húkal aspoň tri hodiny.

p) Ver __________, kto chce šťastný __________, mal by …

~ * ~

Kĺúč:

a) mi b) výr c) ty d) vír e) ti f) bijú g) vili h) byť ch) mi, ti i) my j) vyť k) ti, ty l) vyť m) ty, byť n) biť, nebiť o) výr p) mi, byť