streda, 24 apríla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Just

A just tam pôjdem! A just budem jesț čokoládu!

Takto to vyzerá so slovenským just. Čo však anglické just [džast – ʤʌst]?

Just je príslovka (Adverb) a má viacero významov a to:

1) iba, len jednoducho

= je synonymom only, simply

 • I just wanted to remind you to take it. ~ Chcel(a) som ti len pripomenúť, aby si to vzal(a).

2) presne

= presne táto veľkosť, číslo, topánky, sukňa a pod.

 • I would like to get just this size. ~ Chcel(a) by som presne toto číslo.

3) práve

V tomto význame sa používa väčšinou s predprítomným časom (Present Perfect).

 • I have just written to her. ~ Práve som jej napísal(a).
 • Yes, Joe has just called me. ~ Áno, Joe mi práve volal.

Pár výrazov s just

just for fun ~ len tak pre zábavu

 • He has composed that song just for fun.

just in case ~ pre prípad

 • Take the umbrella – just in case it rains.

just because ~ práve kvôli

 • I wanted to see you just because of that.

just after ~ práve po

 • They came just after lunch.

just before ~ práve pred

 • We bought our new house just before the summer.

just a minute ~ len chvíľočku, minútku

 • Just a minute. I ‘ll connect you.

just in time ~ práve včas (na poslednú chvíľu)

 • They delivered it just in time. We were leaving.

just now ~ práve teraz, hneď teraz

 • Please, do it just now.

just around the corner ~ hneď za rohom

 • You can meet the love of your life just round the corner.