pondelok, 22 apríla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Javy v angličtine, s ktorými sa pasujeme

Učenie sa angličtiny môže byť pre niekoho náročné, pretože je v nej veľa “výnimiek potvrdzujúcich pravidlo”.

Medzi časté javy, s ktorými sa študenti pasujú patria aj nasledujúce štyri:

Neexistujúce časy

V slovenčine používame aktívne hlavne tri časy a to prítomný, minulý a budúci. V angličtine vyvaľujeme oči 👀 na predprítomný čas, predminulý, či predbudúci čas.

Správne použitie členov the, a/an

V slovenčine mâme kvet alebo kvety a hotovo :), žiadny a kvet, ani the kvety.

V angličtine raz použijeme a, inokedy the, podľa pravidiel (pokiaľ nejde o výnimku).

  • There is a beautiful flower.
  • There are beaufiful flowers evetywhere. – bez člena (zero article)
  • The flowers we grow in our garden are colourful.
  • She loves the flower he gave her for her birthday.

Frázové slovesá

Pri frázových slovesách nie je až takým bubákom naučenie sa ich významov ako správna pozícia ich zložiek (Transitive a Intransitive Phrasal Verbs).

  • I put my gloves on / I put on my gloves.
  • We took over the company. / We took the company over.

Slová majúce viac významov

Niežeby sme v slovenčine také slová nemali – máme (viď príklady nižšie), ale v angličtine je ich mnohonásobne viac.

slovenské viacvýznamové slová

  • hlava, krídlo, list, oko

anglické viacvýznamové slová

  • fair, like, run, pretty, live, get, play, go, take, right, etc.

Viete, ktoré slovo v angličtine má najviac významov?

Podľa Guinessovej knihy rekordov je to SET, ktoré má 430 významov.

~~~

Predpokladá sa, že lídrom v OUP sa v roku 2037 stane slovo RUN so 645 významami.

🏃🏃🏃

Like or As

Just

Six English Phrasesq