pondelok, 22 apríla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Predložky v slovenčine

Predložky sú neplnovýznamový a neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje vzťahy medzi slovami. Vo vete nestoja samostatne, ale vždy v spojení s iným slovom. Nemajú gramatické kategórie.

Rozdelenie predložiek

Predložky rozdeľujeme podľa viacerých faktorov. Dnes si povieme o ich delení podľa pôvodu a zloženia.

1) Podľa pôvodu

a) prvotné (primárne)

– nemôžu byť iným slovným druhom ani nepochádzajú z iného slovného druhu, napr.:

  • cez, v, k, s, na, od, do, po, pri, bez

b) druhotné (sekundárne)

– môžu byť aj iným slovným druhom alebo pochádzajú z iného slovného druhu. Môžu byť napr. príslovkou alebo podstatným menom. napr.:

  • okolo, dolu, okolo, kvôli, miesto, proti, vnútri

2) Podľa zloženia

a) jednoduché

– jedna predložka, napr. z, medzi, pod, za, o, pred

b) zložené

– z viacerých predložiek, napr. popod, ponad, spoza, popri, poza, namiesto

Porovnajme si

Uprac to miesto mňa (predložka).

Sadni si na moje miesto (podstatné meno).

Les bol blízko parku (predložka).

Stojíš príliš blízko (príslovka).

Časté predložkové chybičky

Nesprávne: Ideme z bratom do cirkusu. Otázka: Ideš z ním do cirkusu?

Správne: Ideme s brstom do cirkusu. Otázka: Ideš s ním do crkusu?

Nesprávne: Za chvíľu príde náš vlak.

Správne: O chvíľu príde náš vlak.

Nesprávne: Za prvé …

Správne: Po prvé …