piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Predložky a “home”

Vo väčšine prípadov, keď v angličtine hovoríme o tom, že niekam ideme, použijeme štruktúru

go + to + (člen) + podstatné meno/príslovku

Napríklad:

 • I go to the cinema every weekend.
 • They go to Paris every year.

So slovom home sa však predložka v tomto výraze nepoužíva, povieme len:

go home

Napríklad:

 • It’s too late, we should go home.
 • We went home at ten.

Rovnaká situácia nastáva aj s inými slovesami ako sú:

drive, fly, arrive, come, leave, return + home

Napríklad:

 • I drive home on Monday.
 • Tom will come home next Friday.
 • We returned home at five yesterday.

Naopak, ak chceme povedať, že sme doma, tak použijeme predložku at:

at + home

Napríklad:

 • Where arw you? – At home.
 • When she was at home, she called her best friend.

Ďalšia predložka, ktorá sa s home používa je from, napr.:

 • He called us from home.
 • I will bring it from home.

Quotes & Proverbs About Home

East or west, home is beat.

💞 Home is where the heart is. 💞

Dalai Lama
Confucius
Cicero