nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Jazykový kvet ako malý svet

V marci a apríli sa konali semifinálové a prezenčné krajské finálové kolá Jazykového kvetu Klasik. Aj tento ročník to bol svet plný jazykov a rôznych prednesov a hier. V niektorých kategóriách bolo rozhodovanie doslova “o dušu”.

Počas semifinále sa realizoval výber súťažných príspevkov postupujúcich na ďalšie kolo, na ktorom sa už udeľujú aj miesta. Účaatníci krajských finále obdržali diplom v hodnote päťdesiatpäť euro a mohli si vybrať drobnosti. “Zemiakov” bolo rozdaných len niekoľko. Víťazi na prvych miestach postúpili na celoslovenské kolo.

Musíme povedať, že je vidieť neustále napredovanie, čo sa týka ovládania jazykov a to nielen celkovo, ale aj u jednotlivých suťažiacich, za čo im davame – použijúc aktuálne používaný prejav uznania – 👍👌.

Zároveň chceme spomenúť a pochváliť aj mimojazykovú stránku vystúpení – pri niektorých z nich, by sme si dali dupľu. Máme zákulisné informácie, že s oblečením, či s výrobou rekvizít a kulís vypomáhali aj rodinní členovia, ba i “klebetná teta suseda” :).

Niektorým súťažiacim chybal k vyššiemu miestu len ten povestný “bolo to o vlások”. Na JKk si ceníme, ak sa niekto venuje jazykom s elánom a motivuje sa k zlepšovaniu. Miesta sa udeľujú priamo na kolách daného ročníka.

Do JKk 2024 ste sa zapojili vo všetkých jazykových kategóriách a vetvách. Pre tých, ktorí obľubujú štatistiky, tu máme jednu krátku zo semifinále a krajských finále:

Úcasť podľa jazykov:

  • AJ > NJ > RJ > FJ > ŠJ > SFF & SLJ & TJ & UJ

Účasť podľa krajov:

  • KE & NR > PO > BB > TN > BA > ZA > TT

Účasť podľa vetiev:

  • P-P > DRÁMA > MD > SUP
  • Najsilnejšiou karegóriou zostáva aj tento ročník II. AJ P-P.

Všetkým účastníkom doterajších kôl, ich pedagógom / rodičom, zodpovedným porotcom a spolupartnerom ďakujeme za účasť a spoluprácu a sme zvedaví, kto sa stane celoslivenskou jazykovou 1.

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Ďakujeme:

  • Krajská knižnica ŽIlina ~ CVČ ABC, Prešov ~ Mesto Nitra ~ PdF UK ~ Verejná knižnica M. Rešetku, Trenčín ~ CVČ, Trnava
  • IRO FF PU ~ IRU FF PU ~ IAA FF PU – Helen Doron Prešov ~ SPŠD, Košice ~ SG, Žilina ~ FSV TnUAD ~ JŠ BrainyJam, Trnava ~ KSJ UMB ~ KRO UMB ~ KRU UCM ~ KAJaL PdF UK ~ KNJaL PdF UK ~ JŠ Zuniga ~ FF UKF ~ KAJaK PdF UKF ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové ~ Gymnázium, Párovská 1, Nitra ~ Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava ~ Gynnázium P. Horova, Michalovce
  • HA, Prešov ~ SSOŠ Bukovecká, Košice ~ HA, Žilina ~ SOŠ OaS, Trenčín ~ SOŠ GaCR, Nitra