piatok, 19 júla, 2024

Autor Jani

Volám sa Jana, vyštudovala som ruský jazyk a kultúru, a v rámci doktorandského štúdiu ruskú literatúru. K mojím záujmom patrí čítanie umeleckej literatúry, filozofických diel a i., ďalej sú to preklad a tlmočenie z alebo do ruského jazyka, chôdza a pobyt v prírode. Milujem cestovanie a s tým spojené spoznávanie kultúry a miestnych zvykov, a tiež návštevu múzeí, kultúrnych a historických pamiatok, rada chodím do divadla a na literárne podujatia. Články budú zamerané predovšetkým na "široký" ruský jazyk, ktorý ani dnes nestráca na svojej aktuálnosti, bohatosti a zvučnosti.