by Rudyard Kipling

E-book v angličtine s 2 príbehmi:

  • How The Whale Got His Throat
  • The Crab That Played With The Sea

Formát: pdf, 13 strán

% členskâ zľava; zľavový kód