EDJ registrácia

Registrácia je ukončená.

Do EDJ Motýle sa zaregistrujete cez formulár nižšie. Viacerých účastnílov / dvojíc / trojíc môžete zaregistrovať naraz.

Formulár už nie je k dispozícii.