nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Filler Words – “výplňové slová”

Každý máme svoje nedostatky v komunikácii. Tie sa väčšinou snažíme vypĺňať slovami, ktoré samotný text majú plynulo prepájať, no v konečnom dôsledku ho nijakým spôsobom neobohacujú. Častokrát samotný prejav iba slovne “zhustia”, čo môže pri istej miere viesť k jeho “presýteniu”.

Ide o jav, ktorý sa hlavne vyskytuje v ústnej časti konverzácie. Nevieme si spomenúť na nejaké slovíčko, prípadne chceme, aby konverzácia nabrala nejaký spád a či chceme alebo nechceme, uchýlime sa k takzvaným “výplňovým slovám”, po anglicky filler words.

Na rozdiel od konektorov – linking words, tieto slová neprepájajú text a sú skôr defektnou zložkou prejavu. Každý z nás má aj v slovenskom jazyku slovo, ktoré používa v prejave viackrát, ako by to bolo vhodné (jednoducho, skrátka, ibaže…), pričom prejav samotný nikam neposúva.

Ukážeme si zopár anglických “výplní”, ktoré by ste síce nemali v prejave používať, ale ak už sa máte k nejakému z nich uchýliť, je potrebné ich adekvátne (vhodne) použiť:

 • well (dobre)
 • after all (nakoniec)
 • I mean (myslím)
 • sort of (druh niečoho)
 • kind of (typ niečoho)
 • say (povedz)
 • the thing is (vec je, že…)
 • in other words (inými slovami)
 • by the way (mimochodom)
 • ook here (tak nech)
 • first of all (ako prvé)
 • above all (predovšetkým)
 • maybe (možno)
 • as far, as to (dosiaľ, zatiaľ)
 • anyway (avšak, i tak)
 • in short (v krátkosti)
 • so (teda, takže)
 • in a word (slovom)
 • in brief (v krátkosti)

Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj citoslovcia, ktorými sú predĺžené slová niektorých hlások, ako napríklad:

 • ahh (aaa)
 • er (eee)
 • um (uhm)

Aké je vaše obľúbené “výplňové slovo”? Používate toto slovo tak často, až by ste ho mohli nazvať vašim defektným (chybným) slovom?

Ďalšie články:

50 populárnych anglických textových skratiek

Neformálne anglické zlúčené slová

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske zamilované frázy

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1