štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

20 významových rozdielov v anglických slovách

Veľakrát sa vám určite stalo, že ste nevedeli preložiť nejaké slovo a pri zadávaní daného slova do prekladača ste dostali viacero odpovedí. Určite vám napadlo, ktorý výraz je teda ten správny, ktorý aktuálne hľadám? Slovník prezradí len slovo, ale samotný význam si už musíte domyslieť sami.

Práve preto tu je tento článok, ktorý prezradí aspoň niektoré významové rozdiely dvoch veľmi podobných slov. Samozrejme, týchto slov je veľké množstvo a všetky sa do jedného článku nezmestia. Preto by bolo super, ak by ste si robili vlastný zoznam a postupne si ho dopĺňali.

Alligator vs. Crocodile

Alligator (aligátor) – má pysk v tvare U

Crocodile (krokodíl) – má pysk v tvare V

Turtle vs. Tortoise

Turtle (korytnačka) – trávi väčšinu života vo vode

Tortoise (korytnačka) – trávi väčšinu života na súši

Poisonous vs. Venomous

Poisonous (jedovatý) – ak daný organizmus vylučuje jed, keď sa ho dotkneš alebo zješ

Venomous (jedovatý) – ak daný organizmus vylučuje/vystreľuje jed do iných organizmov

Emoji vs. Emoticon

Emoji (emodži) – ide o vyjadrenie nejakej emócie alebo veci prostredníctvom obrázka

Emoticon (emotikon) – ide o vyjadrenie nejakej emócie alebo veci prostredníctvom interpunkčných znamienok

Rabbit vs. Hare

Rabbit (králik) – rodí svoje mláďatá v nore

Hare (zajac) – rodí svoje mláďatá na zemi

Cement vs. Concrete

Cement (cement) – materiál zložený z pevných častíc

Concrete (betón) – materiál zložených z rozdrvených kameňov, štrku, piesku a cementu

Jam vs. Jelly

Jam (džém) – je zložený z ovocia, ktoré je v celku

Jelly (želé) – je zložené len z ovocnej šťavy

Crow vs. Raven

Crow (vrana) – je menšia, má kratší chvost a tenší zobák

Raven (havran) – je väčší, má dlhší chvost a hrubší zobák

Pill vs. Tablet

Pill (pilulka, tabletka) – ide o oválnu alebo okrúhlu kapsulu (dá sa z nej oddeliť prášok)

Tablet (tabletka) – ide o pevnú kapsulu, kde sú všetky chemikálie stlačené (nedá sa z nej oddeliť prášok)

Weather vs. Climate

Weather (počasie) – krátkodobý stav podmienok na danom území

Climate (podnebie) – dlhodobý stav podmienok na danom území

Butter vs. Margarine

Butter (maslo) – je vyrobené z mlieka

Margarine (margarín) – je vyrobený zo zeleninového oleja

Mushroom vs. Toadstool

Mushroom (huba) – je jedlá

Toadstool (huba) – je jedovatá

Champagne vs. Sparkling wine

Champagne (šampanské) – vyrobené vo francúzskom regióne Champagne

Sparkling wine (šampanské) – vyrobené v inom regióne ako Champagne

Cupcake vs. Muffin

Cupcake (košíček) – má na sebe polevu

Muffin (mafin) – nemá na sebe polevu

Ethnicity vs. Nationality

Ethnicity (etnicita) – ľudia, ktorí majú rovnaký národný, rasový alebo kultúrny pôvod

Nationality (národnosť) – ľudia, ktorí majú zázemie v určitej krajine

Butterfly vs. Moth

Butterfly (motýľ) – lieta cez deň, krídla má vzpriamené rovno, keď odpočíva

Moth (motýľ, mora) – lieta v noci, krídla má zložené naprieč, keď odpočíva

Boat vs. Ship

Boat (loď/ka) – má menej ako 500 ton a premáva len v lokálnych alebo vymedzených vodách

Ship (loď) – má viac ako 500 ton a premáva vo veľkých vodách a oceánoch

Frog vs. Toad

Frog (žaba) – má dlhšie nohy a jemnejšiu kožu

Toad (ropucha) – má kratšie nohy a hrubšiu kožu

Mug vs. Cup

Mug (hrnček) – je väčší a používa sa na čokoládu alebo kávu

Cup (šálka) – je menšia a používa sa na čaj

Biscuit vs. Cookies

Biscuit (sušienka, keks) – je chrumkavá

Cookie (sušienka, keks) – nie je chrumkavá, je jemná

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies