Gramática práctica - BÁSICO

🧑 individual   🕰 24 horas / 7 días

🏍 ritmo propio

Cena: 220,00€

 

Musím vedieť niečo po španielsky, aby som sa mohol zapísať do tohto kurzu?

 • Áno, vyžaduje sa minimálne úroveň A2.

Aký je cieľ kurzu?

 • Zlepšiť lingvistické kompetencie v španielčine.

Čo tento kurz zahŕňa?

Kurz má teoretické časti a veľa praktických cvičení.

 • El sustantivo. El género y el número.
 • Artículos
 • Demostrativos
 • Posesivos
 • Indefinidos
 • Personales
 • Estructuras reflexivas y recíprocas
 • Relativos
 • Interrogativos
 • Estilo indirecto
 • Subordinadas Adjetivas
 • El régimen preposicional.
 • Adverbios. Conjunciones.
 • Los fonemas y las letras
 • El verbo
 • Los verbos españoles
 • Clases de verbos según su significado
 • Clases de verbos según su conjugación
 • Paradigmas de la conjugación
 • Vídeo de explicación sobre los usos de SER y ESTAR.
 • Paradigmas de la conjugación de los verbos SER y ESTAR.
 • Usos del verbo SER.
 • Usos del verbo ESTAR.
 • Expresiones con el verbo SER.
 • Expresiones con el verbo ESTAR.
 • Expresiones con el verbo ESTAR.

 

Kedy môžem začať študovať?

 • Po prijatí školného za kurz obdržíte vstupné údaje do auly virtual a môžete začať kedykoľvek počas 24 hodín a 7 dní v týždni.
 • Prístup ku kurzu máte 5 mesiacov od jeho začatia.

Aký je rozsah kurzu?

 • Kurz má 80 hodín.

Dostanem nejaký certifikát?

 • Áno, po absolvovaní kurzu dostanete akreditovaný certifikát potvrdzujúci Vaše absolvovanie a ukončenie kurzu.

Kredity: 2

Čo ďalej?

Čo zahŕňa školné za tento kurz?

 • Prístup do auly virtual (virtuálna trieda) 24 hodín denne 7 dní v týždni na obdobie 5 mesiacov od začatia kurzu.
 • Kontrolu a opravu cvičení.
 • Individuálneho tútora.
 • Akreditovaný certifikát zaslaný priamo domov.

 

<< späť