piatok, 01 marca, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Prečo mať koníčky

Mať nejakú záľubu, koníčka je zdravé a prospešné pre rozvoj človeka. Koníčky nám pomáhajú odpojiť sa od rutíny a starostí. Keď robíme niečo, čo máme radi, zvyšuje sa náš pocit pohody a šťastia.

Mať záľubu nám umožňuje spojiť sa so sebou samým vedomým spôsobom, uvedomiť si dôležitosť starostlivosti o seba. Zlepšuje sebaúctu a sebadôveru.

Koníčky nám pomáhajú zlepšovať sa, snažiť sa, dať zo seba to najlepšie a rásť ako ľudia. Umožňujú rozvíjať všeobecné zručnosti – tvorivosť, predstavivosť, koncentráciu a mnohé ďalšie, ktoré závisia od typu záľuby.

Koníčky sú užitočné pre všetky vekové kategórie.


Pri výbere koníčka pre deti je dôležité, aby im ho rodičia nevyberali podľa seba a svojich nesplnených detských túžob, ale spolu s dieťaťom si napr. nakreslili plagát činností, vecí, ktoré dieťa robí rado a podľa toho sa dopracovali ku výberu koníčka. Niektoré záľuby ostanú človeku na celý život, iné ho zaujmú na chvíľu, ale obohatia ho o poznanie natrvalo.

Jedným z koníčkov môžu byť aj jazyky. Rozšitujú možnosti komunikácie, vyjadrovania, skúmania, štúdijné a pracovné príležitosti, atď. Môžete ich spájať s ďalšími oblasťami záujmu.

Pre deti a tínedžerov to môže byť napríklad aj účasť v niektorom z našich projektov:

  • Jazyky spojené s tvorením a hraním hier vo zvukovej podobe – to je Tranzistor.
  • Jazyky spojené so spoznávaním prírody –  to je Lupienok.
  • Fantázia spojená s písaním – to je poviedková tvorba v ŤUKNI.
  • Jazyky a skúmanie nárečí, minulosti svojho mesta, dediny – to je Kronika slovenčiny.
  • Hranie rozprávok, či iných diel – prevzatých alebo vlastných, individuálne formou monodrámy, alebo so spolužiakmi, kamarátmi – to je Kvet Klasik.