Linguística y metodología

🧑 individual   🕰 24 horas / 7 días

🏍 ritmo propio

Cena: 299,00€

 

Musím vedieť niečo po španielsky, aby som sa mohol zapísať do tohto kurzu?

 • Áno, vyžaduje sa minimálne úroveň avanzado B2.

Aký je cieľ kurzu?

 • Mejorar la competencia lingüística en la lengua española.
 • Aprendizaje de los procesos metodológicos en la práctica docente.
 • Aprendizaje de recursos didácticos para la enseñanza de la lengua española.
 • Creación de recursos didácticos propios: búsqueda, elaboración y evaluación.
 • Criterios para la evaluación del alumno.
 • Uso de materiales en el aula: selección, aplicación y eficacia.
 • Adaptación de las nuevas tecnologías; conocimiento de herramientas para la obtención de información y transmisión al alumno.

Dostanem nejaký certifikát?

 • Áno, po absolvovaní kurzu dostanete akreditovaný certifikát potvrdzujúci Vaše absolvovanie a ukončenie kurzu.

Kredity: 6

Kedy môžem začať študovať?

 • Po prijatí školného za kurz obdržíte vstupné údaje do auly virtual a môžete začať kedykoľvek počas 24 hodín a 7 dní v týždni.
 • Prístup ku kurzu máte 4 mesiace od jeho začatia.

Aký je rozsah kurzu?

 • Kurz má 190 hodín.

 

Čo zahŕňa školné za tento kurz?

 • Prístup do auly virtual (virtuálna trieda) 24 hodín denne 7 dní v týždni na obdobie 4 mesiacov od začatia kurzu.
 • Kontrolu a opravu cvičení.
 • Individuálneho tútora.
 • Akreditovaný certifikát zaslaný priamo domov.

 

<< späť