nedeľa, 23 júna, 2024

DETI, RUŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Hravá ruština

Jeden z praktických nástrojov osvojenia si cudzieho jazyka je hra. Hra je pre deti prirodzeným spôsobom imaginácie a sebarealizácie, ale zároveň je zábavným prostriedkom k poznávaniu a učeniu sa.

Postupne si predstavíme niekoľko užitočných typov hier v ruskom jazyku.

 

1. Slovné hry

 

HRA KOREKTOR

Cieľom hry je naučiť deti správne písať slová v azbuke. Ich ulohou je nájsť chyby. Deti sa vďaka hre lepšie učia nové slová z ruštiny, trénujú si ich písanie, ale aj správnu výslovnosť.

Ako príklad môžeme použiť pomenovania farieb:

farba цвет
biela белый
žltá жёлтый
zelená зелёный
modrá синий/голубой
červená красный
oranžová оранжевый
čierna чёрный
hnedá коричневый/карий
ružová розовый
fialová фиолетовый/лиловый

Deťom musíme vysvetliť, že v slovenskom jazyku je slovo farba ženského rodu a v ruskom jazyku je slovo цвет mužského rodu, vďaka tomu, sa budú deti pri hľadaní chýb v ruskom slove sústrediť nielen na písmenká, ale aj na správny tvar slova v nominatíve.

Praktická ukážka:

зеланый цвет, красный цвет, оранжеввая цвет, раравый цвет, коричнёвый цвет, синый цвет, фиолетовая цвет, чёрный цвет, белий цвет, голубый цвета…

Pre ozvláštnenie hry môžu deti dopĺňať k farbám aj názvy predmetov alebo prírodných javov v ruskom jazyku. Ich úlohou je vytvoriť čo najviac slovných spojení, hoci aj nereálnych, pretože cieľom hry je osvojiť si správne písanie ruských slov.

Takého slovné spojenia môžu deti vytvárať aj skladaním slov zo slabík  (slabika – слог), napríklad: сло – во.

Praktická ukážka:

ок, но, ре, две, сол, нце, мо, зе, лё, ный, луг, жёл, тый, сло, варь, ма, те, ма, ти, ка, крас, ный, ма, ли, на, де, ре, во, тра, ва, о, бла, ко…

Ďalej sa deti v rámci hry sami môžu stať  korektormi, to znamená, že ich úlohou je doplniť chýbajúce písmeno alebo slovo v texte v závislosti od významu.

Praktická ukážka*:

Пр_ятно поутру встр_тить добрую умн_ю собаку с тёплыми уш_ми. Вот Теме сег_дня пов_зло. Ид_т через двор, а навс_речу — соб_ка. Уши тёплые-тёплые. Тема специ_льно потр_гал. И ____ ему ничего не сказ_ла. Посм_трела сво_ми умными _________ с пониман_ем и пошла, мохнатая, дальше. И Тема тоже д_льше пошёл. Вдр_г слышит, кто-то в_дыхает. Снач_ла один раз, а потом и ________. Так печ_льно и тихо: «Ах ты, боже мой, ах ты, ох-ох-ох…» Тема огл_нулся. Вокруг н_кого не было. Только ст_рое черн_е Дерево р_сло себе и р_сло.

 

Učenie sa cudzieho jazyka prostredníctvom hry môže pomôcť deťom nielen rýchlejšie si osvojiť ruský jazyk, ale zároveň sa deti zoznamujú s ruskou kultúrou cez texty ruských spisovateľov, a taktiež sa sami učia skladať slová a neskôr formulovať vety v ruskom jazyku.

V ďalšom príspevku si povieme o slovnej HRE DRAŽBA.

 

Куда девается вода из моря

Vyznania v 30 jazykoch

Bola raz jedna poviedka

Zdroje v článku:

*ukažka textu: Ксения Драгунская «День рождения дерева»