piatok, 24 mája, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Opakovanie je matkou múdrosti

 

Ak si budete jazyk precvičovať znova a znova, prirodzene sa v ňom zlepšíte.

 

Techniky uvedené nižšie nemajú  vedecké štúdie, sú založené len na skúsenostiach s učením (sa) jazykov. Možno vám pomôžu.

 

Okamžité opakovanie

Len čo sa naučíte niečo nové v jazyku, či už od priateľov, rodeného hovorcu, z rádia, atď., opakujte si to nahlas znova a znova. Medzi každým vyslovením urobte pauzu, aby mala vaša myseľ čas pochopiť, čo hovoríte.

 

Opakované čítanie

Predpokladajme, že už ovládate základnú abecedu v jazyku. Vďaka tejto základnej znalosti ste pripravení na opakované čítanie. Môžete si vybrať úryvok z knihy, text piesne, pár riadkov z časopisu.

Nesústreďte sa na to, že nerozumiete všetkému, čo budete čítať. Sústreďte sa na samotný proces čítania, čítajte nahlas. Precvičujte si to, čítajte to znova a znova až to budete vedieť naspamäť. Potom prejdite na ďalšie čítanie.

 

Online čitáreň

Aké jazyky by sme mali ovládať

Aké ste znamenie?